ประเภทงาน

แสดง 111- 120 จาก 228 รายการ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลพระราม3 เซ็นทรัลพระราม9 ตึกPortico นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว และเซ็นทรัลลาดพร้าว

บริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 1.ดูแลลูกค้าและบริการลูกค้า 2.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ChiC+ ChiLL @Eravana resort pattaya

ต้อนรับ รับรองแขกผู้มาพัก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ChiC+ ChiLL @Eravana resort pattaya

บริการแขกผู้มาพัก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ChiC+ ChiLL @Eravana resort pattaya

ต้อนรับ รับรองแขกผู้มาพัก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลพระราม 3

คิดเงินลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลพระราม 3 , เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

บริการและ ดูแลลูกค้า รับออเดอร์ เสิร์ฟ แนะนำรายการอาหาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลพระราม 3 , มาบุญครอง

- บริหารและรับผิดชอบงานทั่วไปภายในร้าน - บริหารจัดการร้านและนำทีมเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่วางไว้ - ควบคุมดูแลการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด - ควบคุมการทำงานและการบริการของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ควบคุม กำกับดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ขายให้สะอาดและเป็นระเบียบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม On 8 Sukhumvit

ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ เป็นผู้นำในทีมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องอาหาร วางแผนหรือจัดการงานในส่วนที่รับผิดชอบ ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานในแผนกต่อผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้าน Zone Pub & Restaurant

- รับลูกค้า - รับ Order อาหารและเครื่องดื่ม - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้าน Zone Pub & Restaurant

- ดูแลลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย