ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 85 รายการ

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ถนนสี่พระยา. แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1.ให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า 2.แนะนำด้านการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การเกษียณ ภาษี การศึกษาบุตร เป็น 3.วางแผนกลยุทธด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 138 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น10 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ทำงานวันละ 2-3 ชั่วโมง ขายประกันชีวิต ประกันวินาศภัยทุกบริษัท มีตลาดรองรับความสำเร็จ 100% ออกบูธตามสถานที่ต่างๆ อบรมฟรีเพิ่มทักษะความรู้ด้านต่างๆ มีเงินเดือนประจำ มีคอมมิชชั่นสูง มีสวัสดิการ มีจัดท่องเที่ยว

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sindhorn Tower Wireless road.

-Provide daily, weekly or monthly reporting and analysis of biddable campaigns. -Support Trading Desk team to track contributions, analyze, extract insights and optimize. -Monitoring budget progress for campaigns รายงาน และวิเคราะห์ของแคมเปญ สนับสนุนทีม ติดตามผลงาน วิเคราะห์ แยกข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพ อัพเดท ติดตาม งานของแคมเปญ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไอเดีย360 จำกัด

ใช้ระบบฐานข้อมูลหรือโปรแกรมในการเรียกข้อมูล/ดึงข้อมูล/รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานให้กับนักวิเคราะห์ จัดทำกราฟ และตารางข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS, EXCEL เป็นต้น สรุปผลและจัดทำรายงานผลสำรวจในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และจัดทำ Presentation (PowerPoint) หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม งานอื่นๆ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออกบูท โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ

-นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่มีความหลากหลาย เช่น โครงการออมทรัพย์,โครงการบำนาญ,ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,ประกันกลุ่ม เป็นต้น ให้กับลูกค้ารายบุคคล และองค์กร-บริษัทต่างๆ -ยินดีช่วยเหลือทีมงานทุกท่านนำเสนอแบบประกัน ให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่ง กรุงไทย-แอกซ่า มีผลิตภัณฑ์ประกันที่โดดเด่น หลายแบบ เช่น Perfect Health Solution, ประกันโรคร้ายแรง I-Care, ประกันสุขภาพเบี้ยประหยัด,i-Protect เป็นต้น ซึ่งเป…

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 6 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา ระยอง

-งานประจำ -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอ ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแลการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เช่น Analyst Meeting, Company visit, Roadshow เป็นต้น รวมทั้งจัดเอกสารนำเสนอผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ 3.ประสานงานและจัดเตรียมรายงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

1.จัดทำแผนงานของบริษัทรวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 2. จัดทำงบประมาณของบริษัท 3. จัดทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานที่สาขาบางนา สถานที่ อาคารบางนา ทาวเวอร์ B

หน้าที่ความรับผิดชอบ: •Monitor ตรวจสอบการรับสาย Call center เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบบริษัท •จัดทำรายงานและสรุปผล •ฝึกอบรมทีม call center •ประสานงานและติตตามงานจากส่วนงานต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯและปริมณฑล

พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์/พนักงานสำรวจภัย ทำหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์และให้บริการลูกค้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ