ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 244 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

• รับแผนการดำเนินงานจากวิศวกรโครงการ • จัดกำลังคนเครื่องจักรทำงานแต่ละจุดทุกวัน • ติดตามการทำงานของเครื่องจักรกล ส่งการย้ายจุดในแต่ละวัน • การเตรียมงานของวันต่อ ๆ ไป ทั้งวัสดุ เครื่องจักร กำลังคน • รายงานปัญหา อุปสรรคท ที่พบในการทำงานให้วิศวกรโครงการทราบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

• รับแผนการดำเนินงานจากวิศวกรโครงการ • จัดกำลังคนเครื่องจักรทำงานแต่ละจุดทุกวัน • ติดตามการทำงานของเครื่องจักรกล ส่งการย้ายจุดในแต่ละวัน • การเตรียมงานของวันต่อ ๆ ไป ทั้งวัสดุ เครื่องจักร กำลังคน • รายงานปัญหา อุปสรรคท ที่พบในการทำงานให้วิศวกรโครงการทราบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

• ถอดแบบงานสะพาน, อาคาร, Architect • คำนวณปริมาณงาน • ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน • ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด • ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

• ควบคุมปริมาณงานและการเบิกจ่ายผลงานงานโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ วางระบบควบคุม และติดตามการเบิกจ่าย • ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน • ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด • ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน

• ควบคุมและประกันคุณภาพการก่อสร้างโครงการ • ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน • ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด • ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

• ตามเอกสารการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง โครงสร้าง คอนกรีต • จัดเตรียม ประสานงาน จัดเก็บ บันทึก เอกสารเข้า-ออก • นำข้อมูลไปประสานงานกับ QS. เพื่อเบิกเงินผลงาน • งานเอกสาร การรับมอบ คุณภาพงานก่อสร้าง โครงสร้าง คอนกรีต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟ้สายสีน้ำเงิน

- ควบคุมงานโครงสร้าง ( Structural work ) การก่อสร้างถนน, สะพาน, ทางลอด - ตรวจสอบ ควบคุม การก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบและคุณภาพงานควบคุม ประสานงานให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน - ตรวจสอบ ควบคุม การใช้วัสดุให้ถูกต้องตามแบบ ลดการสูญเสีย - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเตรียมแบบเพื่อแก้ไขอุปสรรค หรือดัดแปลงวิธีก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ควบคุมผู้รับเหมาให้ประกอบงานตามแบบ ตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตภาคกลาง

ควบคุมงานก่อสร้างหน้างาน เคลียร์แบบและshop dwg. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประชุมsite meeting ช่วยในเรื่องจัดหาวัสดุเพื่อขออนุมัติจาก designer-consult รวมทั้ง owner สามารถทำงานได้ทั้งควบคุมงาน ประสานงาน งานเคลียร์แบบ ถอดวัสดุ ถอดแบบ ประมาณราคาได้ และอื่นๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง และประสานงาน