ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 246 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ควบคุมงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ควมคุมดูแลและบริหารโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

- ดูแล ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง - สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ได้ - วางแผนก่อสร้างให้บริษัท / บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - วางแผน และบริหารจัดการงานโครงการ ให้บรรลุผลตามแผนงานที่ - กำหนดทั้งในด้านงานส่งมอบ คุณภาพงาน วันเวลา การใช้ทรัพยากรและ บุคลากรในโครงการ การจ้างช่วง การติดตามความก้าวหน้าของงาน และการ ตรวจรับและอื่น ๆ - วางแผนและจัดสรรเครื่องมือและเครื่องจักรใ…

เงินเดือน: 100,000
อัพเดท: 12 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.พระราม 2 บางมด จอมทอง, โรงงานบ้านแพ้ว, Site งาน

•บริหารงาน/ควบคุมการดำเนินโครงการ Site งานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่กำหนด •ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้ถูกต้องตามแบบ เสร็จทันกำหนดเวลา •ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา •ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ •กำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเพพ-ปริมณฑล

บริษัท เพชรพล จำกัด ดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง ถนน เขื่อน และสะพาน กับหน่วยงานราชการต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ ,ชลบุรี ระยอง ,อยุธยา , ปราจีนบุรี

1.ควบคุม บริหาร ตรวจสอบ งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (รามอินทรา)

- ออกแบบโครงสร้างอาคาร และงานก่อสร้างต่างๆ ตามที่กำหนด เช่นอาคาร โรงงาน คลังสินค้า - ตรวจสอบแบบก่อสร้างให้ตรงตามที่กำหนด และตรงตามความต้องการ - ประสานงานกับทางโครงการในเรื่องการเพิ่ม แก้ไขแบบก่อสร้าง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครราชสีมา

-ควบคุมงานก่อสร้าง -ควบคุมการปฎิบัติงานผู้บังคับบัญชา -ประสานงานระหว่างหน่วยงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

บริหารควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

รับเหมา ออกแบบก่อสร้างบ้าน อาคาร รับงานตกแต่งภายนอกภายในอาคาร