ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 252 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บมจ.เอื้อวิทยา

1.คำนวณงานโครงสร้างเหล็ก การคำนวณ Load และสามารถถอดแบบงานโครงสร้างเหล็กได้ 2.สามารถใช้ Software Computer คำนวณงานโครงสร้างทางวิศวกรรมได้ 3.ออกแบบโครงสร้างเหล็ก งานปรับปรุง ดัดแปลง โครงสร้างเหล็ก 4.บริหาร จัดการ งานทางวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซต์งานเขาใหญ่

- วางแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน - สั่งงานและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา - ควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน - บริหารโครงการด้วยระบบ Budget และ Cost Control - คิดปริมาณวัสดุและสั่งวัสดุเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและคิดงานเพิ่มลด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ซอยรามอินทรา 14 (ซอยมัยลาภ)

- ดูสถานที่ก่อสร้าง/รับฟังคำชี้แจงแบบ/สอบถามปัญหาเกี่ยวกับแบบ - ประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น - ถอดปริมาณวัสดุจากแบบก่อสร้าง - วิเคราะห์และกำหนดราคาค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วย - จัดทำ BOQ. ต้นทุน (Bugget) - จัดทำ BOQ. เพื่อเสนอราคา (Bidding) - ปรับแก้ BOQ. กรณีมีการต่อรองราคา - จัดทำราคา/ตรวจสอบ งานเพิ่ม-ลด กรณีมีการปรับแก้แบบ - วิเคราะห์ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านเป็นตารางเมตร - ปฏิบัติงานอื่น…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ปากช่อง

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: พัทยา

ดูแลควบคุมไซต์งานก่อสร้างโครงการ 8 ชั้น

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจในส่วนลักษณะของงานก่อนนะคะ คำอธิบายเกี่ยวกับงาน : ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับผู้รับเหมาฝ่ายต่างๆ และบริหารจัดการภายในโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายใน คุณสมบัติ 1. ชายหรือหญิง ที่มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในงานควบคุมงานก่อสร้างหรือตกแต่งภายใน 2. เรียนจบด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน หรือมีความสนใจทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง 3. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในงาน…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไชต์งาน โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่

1.ควบคุมไชต์งาน 2.ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ควบคุมงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ควมคุมดูแลและบริหารโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เงินเดือน: 100,000
อัพเดท: 12 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.พระราม 2 บางมด จอมทอง, โรงงานบ้านแพ้ว, Site งาน

•บริหารงาน/ควบคุมการดำเนินโครงการ Site งานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามที่กำหนด •ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้ถูกต้องตามแบบ เสร็จทันกำหนดเวลา •ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา •ควบคุมดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ •กำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที…