ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 171 รายการ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 23 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คุณลักษณะเฉพาะของเจ้าหน้าที่บริการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒. มีความรู้ด้านดังนี้ ๒.๑ ตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ได้ ๒.๒ มีความรู้ด้านดูแลเว็บไซต์ ๒.๓ สามารถกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ ๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๑ ทำการบริการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ๓.๒ ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของวิทย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Office At Silom Complex

New tech startup company need a PHP developer - Salary 15K or more (depend on experience) - Experience of object oriented programming - Understanding of MVC design patterns and frameworks (ie. Symfony,OpenCart,Joomla) - The developer will mainly work with Symfony framwork. - Front-end development including jQuery and css. - Understanding of Ajax - Experience of the full software development…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่บริษัท

มีความสามารถในการทำเว็ปไซร์ในแบบต่าง ๆ และดูแล อัพเดทข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ซอยรามคำแหง 183

-ดูแลและอัพเดต Web Content ของบริษัท -ทำ SEO (Search Engine OptimiZation๗)เพื่อโปรโมทเว็บ -ประสานงานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์การ -ดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จัดทำและคิดค้นวิธีการโปรโมทเว็บไซต์ เช่น SEO, Social Marketing - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสื่อที่มีอยู่ - ออกแบบ Infographic ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ที เอ ซอฟต์ จำกัด 99/25 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 10 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

คุณสมบัติ 1.มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP + MySQL เป็นอย่างดี 2.ดูแลเว็บไซต์ และคิดพัฒนาบริการในเว็บไซต์ให้ดีขึ้น 3.วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้ระบบได้อย่างทันท่วงที 4.ปรับปรุงเว็บไซต์ และฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บ 5.มีความสามารถทางด้าน CMS , Joomla , Wordpress จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

คิดค้น วิจัยและพัฒนาระบบงาน ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต และพัฒนาระบบงาน ทางด้านอินเตอร์เน็ต ตามความต้องการของลูกค้า และ หน่วยงานบริษัทในเครือ ฯ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว

เป็นสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ดูแลงานด้านการเขียนและออกแบบเว็บไซต์ที่บริษัทรับผิดชอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว 94

พัฒนาระบบ ERP เขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET,VB.NET (Visual Studio), ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server,Crystal Report ซึ่งงานพัฒนา มีทั้งงานใหม่ และ แก้ไขงานเก่า