ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 168 รายการ

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 5 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 8/1 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แยก 17 (เทพทวี 5) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 จ.กรุงเทพมหานคร 10240

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ตามแผนงานของ Project Manager หัวหน้าสายงาน และลูกค้า ประเภท Web Application

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (ปิ่นเกล้า) ใกล้ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ดูแล/แก้ไข/ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ เว็บดีไซน์ พัฒนาระบบ และปฏิบัติงานตามที่องกรค์มอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Forum Tower Huaykwang

This position is for a candidate that possess in-deep knowledge in development process organization, bringing together and leading the design and coding of a complex system. We are seeking for a senior team lead for a small development team whose primary function will be to lead and control product development team, act as mentor to juniors, possibly travel to integrate on-site at customer premise…

เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Forum Tower Huaykwang

This position is for a candidate that possesses in-deep knowledge in design and coding of a complex system and system core such as MySQL data over Json api. We are seeking for a senior web developer whose primary function will be to design and code the main product using the required technologies and possibly travel to integrate on-site at customer premises. The company is mainly working in the gl…

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 34/38 หมู่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โปรแกรมเมอร์ Web Design + PHP

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พญาไท

บริษัทเราทำงานโดยใช้ scrum ในการทำงาน และเรามีระบบ 20% 80% ได้แก่ทุกๆวันศุกร์เราจะให้พนักงานจับกลุ่มกันคิดผลิตภัณฑ์ของตนเองและทำมัน ขึ้นมา (เราเน้นการทำโปรดักตัวเองอย่างมาก)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 20/198 หมู่บ้านเพอร์เฟคมาสเตอร์พีซเดอะเมโทร พระราม 9 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี (ฝั่งขาเข้า) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

- พื้นฐาน Programming ดี - มีความรู้ด้าน Database - สามารถเขียน PHP, HTML, CSS - เล่นเกม Social Game รู้กระบวนการเกี่ยวกับการทำงาน Server และ Web Service ที่ต่อเชื่อม (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) - หากสามารถเขียน HTML5 (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีความรู้เรื่องติดตั้ง Server และ Config Server (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 23 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คุณลักษณะเฉพาะของเจ้าหน้าที่บริการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒. มีความรู้ด้านดังนี้ ๒.๑ ตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ได้ ๒.๒ มีความรู้ด้านดูแลเว็บไซต์ ๒.๓ สามารถกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ ๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.๑ ทำการบริการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ๓.๒ ทำการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของวิทย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Office At Silom Complex

New tech startup company need a PHP developer - Salary 15K or more (depend on experience) - Experience of object oriented programming - Understanding of MVC design patterns and frameworks (ie. Symfony,OpenCart,Joomla) - The developer will mainly work with Symfony framwork. - Front-end development including jQuery and css. - Understanding of Ajax - Experience of the full software development…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่บริษัท

มีความสามารถในการทำเว็ปไซร์ในแบบต่าง ๆ และดูแล อัพเดทข้อมูล