ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 132 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

-ติดตั้ง,ซ่อม,Install Software และดูแลบริการหลังการขายทั้งในและนอกสถานที่ Product PC & Notebook ,Printer,Server ,เครื่อง POS,CCTV) -ติดตั้งกล้องวงจรปิด เดินสาย Cable , Lan ,วางระบบ Network -ทุกงานมีการเทรนก่อนเริ่มงาน -หากท่านมีทีมงานสามารถรับเหมางานไปทำเป็นโปรเจกต์ได้ -สามารถทำงานเป็นช่วงเวลาได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก. ดีดีคอมพิวเทค

- ซ่อมโน๊ตบุ๊ค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Offoce 37/1 อาคารลิ้มเจริญก่อสร้าง 2 ถนนวิภาวดีรังสิต

1.ตรวจดูรายละเอียดของงานติดตั้งที่ได้รับแจ้งมา 2.วางแผนการดำเนินงาน ก่อนการติดตั้ง หรือการซ่อมบำรุง 3.จัดแบ่งทีมติดตั้ง ตามลักษณะงาน จัดการประชุม แจกแจงลักษณะของงาน 4.ทำการนัดหมายลูกค้าก่อนออกดำเนินงาน 5.ทำการตรวจรับงานหลังจากการติดตั้ง หรือการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อย 6.เก็บรายละเอียดของงาน ปัญหาต่างๆ จัดทำรายงานให้หัวหน้างานทราบภายหลัง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทำงานประจำที่ตึกไอบีเอ็ม สำนักงานใหญ่พหลโยธิน

ทำหน้าที่ซ่อมอะไหล่เครื่อง ATM และเครื่องฝากเงินอัติโนมัติ เช่นชุดอ่านบัตร ชุดพิมพ์ใบบันทึกรายการ ชุดตรวจเช็คสภาพเงิน เป็นต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทำงานประจำที่ตึกไอบีเอ็ม สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับช่างที่ออกไปซ่อมเครื่อง ATM เพื่อไม่ให้ตก SLA, สรุปรายงานผลการดำเนินการประจำวันให้กับหัวหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต้องไปประจำศูนย์ ATM ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทำหน้าที่ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับช่างที่ออกไปซ่อมเครื่อง ATM เพื่อไม่ให้ตก SLA, ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของเครื่อง ATM เครื่องฝากเงินอัติโนมัติ และเครื่อง Passbook Printer ที่มีใช้ในธนาคารที่รับผิดชอบ ให้มีอัตราการเสียน้อยที่สุดโดยการดึง Hardware Log มาวิเคราะห์แล้วประสานงานกับธนาคารเเละช่างเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไข, จัดทำรายงานเพื่อประชุมประจำเดือนกับลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

Support งานในฝ่าย Network โดยติดต่อประสานงานและตรวจสอบสถานีทั่วประเทศ และช่วยงานในสายงาน IT Support

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (ป้อมปราบศัตรูพ่าย)

- ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,เครื่องยนต์ และอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ดูแลเครื่องพิมพ์ให้ลูกค้า