ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 125 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

Support งานในฝ่าย Network โดยติดต่อประสานงานและตรวจสอบสถานีทั่วประเทศ และช่วยงานในสายงาน IT Support

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (ป้อมปราบศัตรูพ่าย)

- ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,เครื่องยนต์ และอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 เมษายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ดูแลเครื่องพิมพ์ให้ลูกค้า

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ทุกประเภท - จัดหาสเป็กคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT - สำรวจและจัดทำทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย - แก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร - พัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการเครื่องแม่ข่าย และระบบการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วย)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ดูแล เว็ปไซด์ และ โปรแกรมต่าง ๆ

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 18 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน รองเมือง ซอย 5 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

งาน Admin ระบบฐานข้อมูล (มี เทรนนิ้ง) ดูแลบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆ ในสำนักงาน ดูแลระบบ Network ภายในบริษัทฯ งานอื่นๆ แล้วแต่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามหน่วยงานราชการ

ช่อมและติดตั้ง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1. ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน รวมถึงระบบ LAN/NETWORK/Server 2. ดูแลระบบ Server ของบริษัท 3. จัดทำเอกสาร/ คู่มือที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา