ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 132 รายการ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 20 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดูแลระบบประชาสัมพันธ์ดิจิตอล และ ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 719 อาคาร KPN Tower ชั้น 20 โซน เอ1 ถ.พระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

- ติดตั้งและกำหนดค่าการเชื่อต่อระบบเครือข่าย - งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และปริมณฑล

เดินสายติดระบบ LAN สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า ถ้ามีประสบการณ์ในการทำ IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเพชรเกษม 77 แยก 3-8 หนองแขม

- LAN - Soft Ware - Hard Ware - Server - Stock Elflosws - กล้องวงจรปิด - ดูแลงานขายบนเว็บไซด์บริษัทฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี

- จัดส่งสินค้าและรับสินค้า ที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย จัดส่ง/รับเอกสาร ที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี

- ออกแบบ สร้างสรรค์งานศิลปที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อลงสื่อประเภทต่างๆ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ เวปไซต์ นิตยสาร วิดีโอ ทีวี เป็นต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี

- ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางกลุ่มลูกค้า - ดูแลการเก็บรักษา - ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า - นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ทางกลุ่มลูกค้า -ตรวจตราดูแลสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายและสูญหาย - จัดทำบัญชีสต๊อก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี

- ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งเครื่อง ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พีซีได้ - ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้กับลูกค้าได้ สามารถให้บริการลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่ - ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี

- ประสานงานขายกับลูกค้าและ Sales ติดตามให้ความสะดวกลูกค้า - สนับสนุนงานของฝ่ายขาย เช่น จัดทำใบเสนอราคา บันทึกข้อมูลขายสินค้า บันทึกข้อมูลลูกค้า - ติดตามให้ความสะดวกกับลูกค้า - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า - จัดทำรายงานยอดขายประจำวัน/ เดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี

- ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน - ตรวจเช็คและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน - จัดเตรียมเครื่องดื่มในห้องประชุมสำหรับแขก หรือ ผู้มาติดต่องานที่บริษัท - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับหน้าที่หลักตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา