ประเภทงาน

แสดง 131- 132 จาก 132 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

รับแจ้งและแก้ไขปัญหาทั้ง Hardware และ Software ของสาขาทั้งหมด อบรมการใช้โปรแกรมขายและเข่าให้กับพนักงานหน้าร้าน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีเปิดสาขา, จัดโปรโมชั่น รับคืนในกรณีปิดสาขา และดูแลให้เครื่องสาขาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ