ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 165 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 525/2 อาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น ห้อง B22 ซอยจึงเจริญพาณิชย์ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 10700

งานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ

รับ -ส่งเมล์ เสนอราคา รับโทรศัพท์ ลูกค้าต่างประเทศ เอกสารส่งออก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 346/259 หมู่บ้านสวนธน ตึก 1 ซี ชั้น 1 ซ.รัชดาภิเษก 36 ถ.รัชดาภิเษก

- Correspondence mainly with current and potential overseas customers and vendors - Issue necessary documents for all related parties (e.g. proforma invoice, P/O, invoice, packing list etc) - Coordinate with overseas logistics to arrange the delivery of goods - Prepare monthly reports to supervisor, or upon request

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

หัวหน้าแผนกบัญชี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

บริการลูกค้าสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 31/20 กฤษณาไพรเวท ซิตี้, ถนนกรุงเทพ-กรีฑา0

- เสนอขายบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ - รักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด

ตรวจสอบเอกสาร จัดทำใบวางบิล ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด

ตรวจสอบเอกสาร บันทึข้อมูลในระบบบัญชี ติดตามหนี้ค้างชำระ สรุปรายงานลูกหนี้ในแต่ละเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10) สาทร กทม .10120

เจรจาติดต่อประสานงานกับ ลูกค้า, โรงงาน, หน่วยงานภายใน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 26 มีนาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารสัมมนา 1 ชั้น 4 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หน้าที่ความรับผิดชอบ:ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติได้โดยจะรับผิดชอบในการประสานงานโครงการAsia Pacific Telecentre Network ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อใหม่ หรือสื่อ ICT เพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการมีกำหนดเวลา 3 ปี (ปี 2012-2013-2014) สามารถเขียนบทความ/ ข่าว/ กิจกรรมต่างๆเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบของเว็บไซต์ และ online newsletter มีทักษะไอทีเพื่อการทำงานดังกล่าวได้ สามารถที่จะทำงา…