ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 163 รายการ

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 30 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุวรรณภูมิ - ลาดกระบัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดรถ รับ-ส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ ยกของ หรือแบกของต่างๆ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 30 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุวรรณภูมิ - ลาดกระบัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการขับรถรับ - ส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ ตามเวลาที่กำหนด ขับรถหรือยกของ หรือแบกของต่างๆ (บางครั้ง) กรณีที่งานเกิดมีปัญหา ต้องโทรแจ้งให้บริษัททราบทันที

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดกระบัง

ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่เพิ่ม ุ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดกระบัง

ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่ม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

1.นำความต้องการส่งสินค้าจากลูกค้ามาหา ราคาขาย และ/หรือคำสั่งของ Agent ปลายทาง 2.จัดทำ HAWB เมื่อหน่วย Reservation บันทึกเที่ยวบินแล้ว 3.จัดส่ง HAWB ให้ลูกค้าตรวจสอบ 4.จัดทำใบสั่งงานเดินพิธีการศุลกากร, ใบสั่งรับ-ส่งสินค้า และใบสั่งรับเอกสาร 5.ติดตามค่า Door To Door กับ Agent ปลายทาง เพื่อออก Invoice ให้ลูกค้า 6.จัดทำ Invoice 7.ดำเนินการแจ้งลูกค้าเมื่อสินค้าไม่ได้ไปตามที่สำรองระวางไว้ 8.ด…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Haifa Chemical(Thailand) Ltd.

- Coordinate with customer, shipping and shipper. - Prepare export and import documents for customer and shipping. - Sale report for management. - Follow up payment and prepare payment report. - Collect and follow up L/C, Cheque, T/T as per customer payment terms. - Issue invoice and report to Financial controller. - Issue Debit Note and/or Credit note. - Prepare Payment Voucher and daily r…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sukhumvit Roadd, Ploenchit Road

Shipping Documents and Customs process

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดกระบัง ท่าเรือ

ชิ้ปปิ้ง นำเข้า-ส่งออก ติดต่อ 02 744 1886

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 5/1,5/2,5/3 ซอยกาญจนาภิเษก002 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

-จัด พิมพ N เอกสาร ติดด่อลูกค้า ตอบจดหมายต่างประเทศ ดูแลการขายของสินค้าบางตัว ดูแล เอกสาร นำเข้าและส่งออก เป็นผู้ช่วยฝ่ายบุคคล และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และอื่นๆ

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 13 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม3

ติดต่อลูกค้าและงานจัดซื้อต่างประเทศ