ประเภทงาน

แสดง 161- 165 จาก 165 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ตัวแทนในการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทส

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กันยายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

1. จัดทำใบขนสินค้า และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการตรวจปล่อยสินค้าให้แก่ลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบริษัทเรือ 3. จัดทำรายงานรายวัน และรายเดือนให้ลูกค้า 4. Key EDI 5. ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร และลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -