ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 485 รายการ

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 28 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 49/6 ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

• ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Network (Wireless/Firewall/MailServer), ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Network ทางโทรศัพท์ • สามารถ configure และดูแลระบบ Network ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย • จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ Proposal

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร กริต ชั้น 2 เลขที่ 1032/1-5, 14 ถนน พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

SEO Manager We are ALPHA FOUNDERS… Alpha Founders supports the development of Internet companies in South East Asia and Pacific. Examples of these companies include www.theiconic.com (the leading online clothing retailer in Australia), and www.lazada.com (the leading online department store in South East Asia). Alpha Founders เป็นผู้พัฒนาและสนับสนุนบริษัทอินเทอร์เน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

We are looking for Mac for a project initiated by leading Global IT company. -Experienced Mac OS Application Developers -All Requirement and Design will be given in English. Thai Nationality Preferred, Other nationality Developers can apply for this but do not support the work permit. Any consultants or companies are interested in this work then please contact. jerrick@jenniferosft.co.…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

We are looking for Mac and iOS developers for a project initiated by leading Global IT company. 4 Experienced Mac OS Application Developers , 4 Experienced iOS Application Developers, All Requirement and Design will be given in English. Thai Nationality Preferred, Other nationality Developers can apply for this but do not support the work permit. Any consultants or companies are interest…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkapi

Job Description • Develop operational report, BI Publisher / OBIEE report for Oracle Retail Business • Testing, Debugging the reports • Documentation for report design spec • Knowledge transfer to customer (if required) Salary(THB) : 40,000 - 70,000 (negociation)

เงินเดือน: 40,000
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อโศก

- วาด Flow การทำงาน, ออกแบบ , อธิบายรายละเอียดการทำงานโดยรวมทุก Flow - Programming skill : JavaScript, JAVA, JSP, J2EE, Servlet, Strut Framework1 and 2, Spring Framework, Hibernate Framework, JQuery, AJAX, JavaScript

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: หมอชิต

- Coding ASP.Net (MVC) - มีประสบการณ์ Coding เกี่ยวกับ MVC ( Model View Controller) Version 3 ปีขึ้นไป - มีประสบการณ์ในการเขียน J-Query, JavaScript, SQL Server 2008-2010 - มีประสบการณ์ในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report Version 8.5 ขึ้นไป, SQL Reporting Service - หากมีประสบการณ์ Native Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (สามารถเขียนโปรแกรมรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น iOS, Andriod เ…

เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฺฺเพลินจิต, อโศก

• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม 3 ปี • มีความรู้ในการใช้งาน Java, J2EE, EJB,HTML,XML • มีความรู้ในการใช้งาน JavaScript (JSON, JQuery) • มีความรู้ในการใช้ฐานขัอมูล Oracle,ms SQL,my sql

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Ratchada-Huaykhwang

Responsibility : to support customer whom use in-house web application (Telepro) to develop CR, fix a defect and also monitoring a system performance. He or she might need to work with business analyst or customer to define a requirement or analyst a problem (sometime need to deal by him or herself). Possible to work late to support deployment in some period. Salary Range : 30,000 ~ 40,000 ( de…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Ratchada-Huaykhwang

Responsible : -To support customer whoe use in house mobile application -He or she might need to work with bisiness analyst or customer to define a requirement or analyst a problem (sometime need to deal by him or herself)