ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 519 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่อยู่ 68 ซอย บุรีรมย์ ถนน เจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100

รายละเอียดของงาน •ออกแบบงานกราฟฟิค และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ •ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานและงาน Event, ป้าย Promotion ต่างๆ •วางแผนและดำเนินการร่วมกับฝ่ายการตลาดในการออกแบบโฆษณา Website และ Social Media

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว 80 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

คุณสมบัติผู้สมัคร: - ชาย/หญิง - จบ ปวส. - ปริญญาตรี - มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารชัยโย ทริปเปิ้ลเอ คลองสาน เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ

- วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User ได้ - พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย - แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน - ประสานงานกับ Consultant เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมสอดคล้องกับความต้องการของ User - รายงานความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหาร - งานเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

พัฒนา Software Package ของบริษัทฯด้วย PHP เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

พัฒนา Software Package ของบริษัทฯด้วย Visual Basic ( VB 6 ) เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Interchange Tower 21

Responsibilities - Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices - Integrate data from various back-end services and databases - Gather and refine specifications and requirements based on technical needs - Create and maintain software documentation - Be responsibile for maintaining, expanding, and scaling our site - Stay plugged into emerging technol…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25

รับผิดชอบในขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ทั้งจากเอกสาร/ผู้ใช้งาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของผู้ใช้ระบบ และข้อจำกัดของระบบงาน ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบ, ผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา, การทดสอบและการติดตั้งใช้งานระบบ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบ(UAT) ตรวจสอบผลการทำงานของโปรแกรมและวิธีการทำงานของผู้ใช้ระบบ ความท้าทาย/ความ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25

พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Qlikview และพัฒนาและดูฐานข้อมูล ตรวจสอบโปรแกรมก่อนขึ้นระบบจริง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25

พัฒนาและดูฐานข้อมูล ตรวจสอบโปรแกรมก่อนขึ้นระบบจริง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์

Pimclick Co. Ltd. is a thai-french creative web agency that offers a unique blend of creativity and digital marketing expertise in interactive media since 2002 with headquarter located in Paris, France and branch offices dispersed throughout major cities such as Dubai, Casablanca and Bangkok. Visit our website: www.pimclick.com Pimclick’s presentation : www.pimclick.com/showcase Job Descr…