ประเภทงาน

แสดง 511- 519 จาก 519 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

support งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ศึกษาระบบงานที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข หรือปรับปรุง Applications Program ตามที่ได้รับมอบหมาย, จัดทำหรือแก้ไขโปรแกรมตาม Flowchat และ Specification ของโปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฎิบัติงานที่โรงงานบางปู

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

จัดทำและปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลข้ามระบบ จัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการดึงข้อมูลต่าง ๆ จากระบบงานหลักให้กับผู้ใช้งาน ดึงข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสนับสนุนงานของส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการใข้ ERP (Axapta) ให้กับผู้ใช้งานในองค์กร ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมและกระบวนการดึงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

ดูแลการสำรองข้อมูลประจำวัน /การกู้คืนข้อมูล ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, log file หรือ error ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับ-ส่งของข้อมูลระบบประจำวัน จัดการและควบคุม (กำหนดสิทธิ์) การเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าใช้งาน MS SQLServer ของผู้ใช้งานทุกคนในระบบ ทำการปรับแต่งการทำงานของฐานข้อมูลให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด และมีความเสถียรที่สุดสำหรับการใช้งานในระบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -