ประเภทงาน

แสดง 471- 480 จาก 486 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงาน จังหวัดสงขลา

ปฏิบัติงานที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานที่จังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

พัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี

support งานด้านโปรแกรมต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ศึกษาระบบงานที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข หรือปรับปรุง Applications Program ตามที่ได้รับมอบหมาย, จัดทำหรือแก้ไขโปรแกรมตาม Flowchat และ Specification ของโปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -