ประเภทงาน

แสดง 461- 470 จาก 486 รายการ

เงินเดือน: 23,000
อัพเดท: 12 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด

- ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ - มีความรู้ทางด้าน Relational Database - มีประสบการณ์ทางด้าน MS SQL Server, Delphi, VB, Crystal Report - มีความรับผิดชอบต่องานสูง - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว 90

1.พัฒนาระบบงานตามความต้องการขององค์กรทั้งในรูปแบบของ Client-Server Application โดยใช้ VB และ Web Application โดยใช้ PHP 2.สนับสนุนการใช้งานผู้ใช้งานระบบในระบบในองค์กรเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กร เช่น MS Axapta 3.จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลให้ผู้ใช้ตามต้องการ 4.ดูแลการสำรองข้อมูลประจำวัน / การกู้คืนข้อมุล ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ซ.ลาดพร้าว 90( ปานทิพา)

พัฒนาระบบงานตามความต้องการขององค์กร , สนับสนุนการใช้งานระบบในองค์กร , จัดทำรายงานต่าง ๆเพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลให้ผู้ใช้ตามความต้องการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Support การใช้งานแก่ User แก้ไขปัญหา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

1. สนับสนุนการใช้งานผู้ใช้งานระบบ MS Axapta (ERP) ในองค์กร (br) 2. จัดทำรายงานต่าง ๆ ในระบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90

1. พัฒนาระบบงานตามความต้องการขององค์กร 2. สนับสนุนการใช้งานผู้ใช้งานระบบในองค์กรเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในองค์กร 3. จัดทำรายงานต่าง ๆ เพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลให้ผู้ใช้ตามต้องการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานใหญ่

1. ดูแลระบบ Lan ของบริษัท 2. ดูแลแก้ไข / ปรับปรุงด้านโปรแกรมต่างๆ 3. ลงโปรแกรมต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการ 4. ดูแลซ่อม Computer และ Printerให้ใช้งานได้สมบูรณ์