ประเภทงาน

แสดง 451- 460 จาก 486 รายการ

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 30 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

- วุฒิปริญญตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C#.NET , Jscript และใช้งาน ASP.NET ,Visual Studio,NET 2005 ได้ - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ SQL Servr, Internet Information Server (IIS) และ Web Service

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยวัดเทพลีลา ถนน รามคำแหง

System administrator

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 25 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึก ESV ข้างตึกชินวัตร 2

Job description: Create scripts or programs extract data , create scripts verify data or reconcile data

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.อินโฟโทรนิคส์ จำกัด

1.ใช้ความรุ้และความสามารถ และจิตวิทยาในการบริหารทีมงานพัฒนา software ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 2.ใช้ความรุ้และความสามารถ ในการวางแผน จัดการ แบ่งงาน ตามงาน และควบคุมงาน และประสานงานโครงการพัฒนา Software ทั้งในทีมงานภายใน และลูกค้า รวมทั้ง Partner อื่นๆ 3.ทำงานในการ วิเคราะห์และออกแบบ Software , สถาปัตยกรรมเชิงเทคนิค ,พัฒนา Software ,ทดสอบ , ติดตั้ง , และบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ และบริหารความเปลี่ยนแปลง …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.อินโฟโทรนิคส์ จำกัด

1. มีความรุ้และมีความสามารถในขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมด้วย VB.NET หรือ C# บน Windows CE/ Windows Mobile เป็นอย่างดี 2. มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป้นอย่างดี 3. สามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้ 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี , มีความใฝ่รู้ในเทคโนโลยี และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 5.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มีฝีมือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ.อินโฟโทรนิคส์จำกัด

1. มีความรุ้และมีความสามารถในขั้นสูงในการเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET 2. เชี่ยวชาญ Web - Database Application เป็นอย่างดี 3.มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 4. สามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดได้ 5. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี , มีความใฝ่รู้ในเทคโนโลยี และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 6.มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่มีฝีมือ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/28 Software Park 7th Floor, Changwattana Rd., Pakkret, Nonthaburi

Strong experienced on Microsoft.NET Technology with excellent conceptual knowledge Experience in Programming skills such as C#.NET,VB.NET and ADO.NET, Knowledge in .NET Framework 2.0 is plus Experience with Visual Studio.NET is highly desirable MCP/MCAD/MCSD Certifications is advantage Possess Drive and initiation with strong problem solving and analytical skills Experienced in Object Or…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 202/22 ถนนแจ้งวัฒนะ

Core Responsibilities: * Consult with product management and research staff to implement new product ideas. * Develop new software product components. * Enhance current applications and maintain existing code-base/internal tools/procedures. * Proactively solve problems, suggest process improvements. * Serve as a mentor to other team members.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 202/22 ถนนแจ้งวัฒนะ

Core Responsibilities: * Consult with product management and research staff to implement new product ideas. * Design and Develop new software product components. * Enhance current applications and maintain existing code-base/internal tools/procedures. * Proactively solve problems, quickly troubleshoot critical production defects/issues, and suggest process improvements. …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนพระราม9

เขียนโปรแกรม