ประเภทงาน

แสดง 441- 450 จาก 486 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 12 พระยาสุเรนทร์35 ซ.รามอินทรา109 แขวงบางชัน

programmer

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ซ.รามอินทรา 109 แขวงบางชัน

System Analyst

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ซ.รามอินทรา 109 แขวงบางชัน

System Design

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ราษฏร์บูรณะ

Develop Corporate e-channel (Internet Based) strategy and direction to provide an optimum number of channel mix, accessibility, and coverage to serve customers' need and ensure unified customer experience across all touch points 1 Enhance existing channels as well as expand appropriate channel types and models in the right place to boost KBank's competitiveness and capability to reach the target…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 1168/15 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- วุฒิปริญญาตรี Computer Science , MIS , Computer Engineer - มีความรู้เกี่ยวกับ Programming, Database, Standard SQL Command, RDBMS และการใช้งาน RDBMS Tool ไม่น้อยกว่า 1 - 3 ปี - มีความรู้ความสามารถในด้าน MS SQL Server, Window 2000/2003 server, My SQL - สามารถพัฒนาระบบด้วย ASP, PHP, Vs.Net - สามารถรับคำสั่ง SQL มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานทางด้าน Database ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ หรือส…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด

พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรม อบรมผู้ใช้งานโปรแกรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะ Web Application แบบ Object-Oriented โดยต้องมีความรู้การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis & Business Analysis) พร้อมทั้งการออกแบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และออกแบบรายงานระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: Our company and customer sites

e-Learning Software Project implementation including installation, testing & Training Project schedule control,

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: รังสิต

ดูแลช่วยเหลือผู้ใช้คอมพิวเตอร์เมื่อเกิดปัญหา ซ่อมเครื่องได้ เขียนโปรแกรม VB / SQL / Access ได้ดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

วิเคราะห์ และพัฒนาระบบในรูปแบบ Windows Base Application, Web Base Application , Relational Database Development