ประเภทงาน

แสดง 421- 430 จาก 486 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนครปฐม

เขียนเกมส์ให้เกมส์สามารถทำงานได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนครปฐม

ผู้ออกแบบเกม คิดค้นและสร้างเกมใหม่ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดนครปฐม

ออกแบบ ตกแต่งภาพทีใช้ประกอบเกมส์

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิต

พัฒนา Appication ต่างๆให้ลูกค้า ทั้งในประเทศไทยเองและทางประเทศญี่ปุ่นโดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา Web Appication ให้มีคุณภาพที่ดีเยียมและมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอเอ็นเอส ไวร์เลส จำกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://th.yellojobs.com/th/Search_details/6401.html

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: Fabrinet Company Limited

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://th.yellojobs.com/th/Search_details/6453.html

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ

จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสติถิ จัดทำเอกสารต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารกสท(ตึกCAT)หลังไปรษณีย์กลาง ชั้น4 ห้อง416

1. ดูแลห้อง Server 2. สามารถติดตั้ง window xp, 2003 ได้ 3.สามารถเปิด service 2003 ได้จะเป็นการดี 4. มีความรู้ด้าน hardware and software 5. เข้าสาย Lan ได้จะเป็นการดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

งานด้าน IT และงานฐานข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กันยายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทฯ

พนักงานประจำโครงการ 2 ปีหากพ้นสัญญาจะรับพิจารณาเป็นพนักงานประจำ