ประเภทงาน

แสดง 401- 410 จาก 486 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 118/74 ชั้น 3 ห้อง 309 อาคารยังเพลส พลาซ่า แขวงคลองเตยเหนือ

เขียนโปรแกรม ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สีลม

-ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สีลม

สามารถออกแบบและวิเคราะห์ระบบ -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9/90-91 Panason Parkview 2, Moo 3, Rasadanusorn Road, Muang, Phuket

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 1. พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 Development of website functionality using web 2.0 technologies 2. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้และการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ Development of creative user interface and navigational solutions 3. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกด้วยเทคโนโลยี XML Development of interfaces with suppliers using XML schemas 1. มีป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โทเทิล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ที่อยู่ 67/79 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

Programmer

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: รพ.ยันฮี

สามารถติดตั้ง / ตรวจเช็คดูแล / ซ่อมแซมแก้ไข Computer ด้าน Hardware / Software / Network

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด

- ชาย/หญิงทางด้าน MS SQL Server, Delphi , VB, Crystal Report ไม่ต่ำกว่า 3 ปี - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล (DBMS) - รักการเชียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์รักการค้นคว้าในสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวเอง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารกฤษดา รัชดา

Network security admin Antivirus admin Security consultant Vulnerability scanner

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 2/70 ถนนแจ้งวัฒนะ

Programmer We are searching for a software developer to cooperate with our German team to help develop our JFire project, which is an open-source Enterprise Resource Planning (ERP)System.Also to customize it to suit Thai business requirement and to fulfill local needs. This should be done together with promoting other Free Software like GNU+Linux. Requirements: * Good command of English *…

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 18 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

-พัฒนา Application โดยเทคโนโลยี ASP.NET, VB.NET - ออกแบบ Application และ Database เพื่องานพัฒนา Application - Solution Presales