ประเภทงาน

แสดง 391- 400 จาก 486 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประเทศเวียดนาม

ดูแลระบบของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 9/90-91 ซอย พนาสนธิ์ หมู่ 3 ถนน รัษฎานุสรณ์ ตำบล รัษฏา อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 1. พัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 Development of website functionality using web 2.0 technologies 2. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้และการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ Development of creative user interface and navigational solutions 3. พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกด้วยเทคโนโลยี XML Development of interfaces with suppliers using XML schemas

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: Samutprakarn

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ พระราม 3

วางระบบ server

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: Office และไซต์งานลูกค้า

บริษัทเฟิร์สทบิท อินโฟร์เทกค์ จำกัด มีความต้องการรับสมัครโปรแกรมเมอร์ c#.net

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทั่วประเทศ

ติดตั้งระบบ ฝึกอบรมการใช้งานระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร ให้แก่ลูกค้าของบริษัท