ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 529 รายการ

เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

IT Operation Specialist We are looking for an enthusiastic, a problem-solving person , mind-set an IT Operation Specialist to join in IT and Project Teams at 101 Global Co., Lltd. Job Responsibilities • Providing daily IT operational service, management, and support (Incident/ Change/ Problem management) • Hardware/ software implementation, track its deployment progress and pr…

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทรวงแรงงาน ดินแดง

ผู้ปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ (Junior Business Intelligence) ประจำโครงการฯ ดินแดง จำนวน 2 อัตรา - ดูแล บริหารจัดการระบบคลังข้อมูล Data Model - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน Dashboard รายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติ - สรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการวิเคราะห์ (Business Intelligence) - บำรุงรักษาระบบและซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 17 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทรวงแรงงาน ดินแดง

- ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่ง ชาติ - นำเข้าข้อมูล และ Cleansing ข้อมูล - ติดตามสถานะการปรับปรุงข้อมูล (Update) และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง ฐานข้อมูล - จัดทำคู่มือระบบฐานข้อมูล (System Manual) ประกอบด้วยรายละเอียด อย่างน้อยดังนี้ ER-diagram Data Flow Diagram เป็นต้น - จัดทำรายงานสรุปผลการนำเข้าข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล พร้อมทั้งปัญหาการ เ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทรวงแรงงาน ดินแดง

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัครด่วน IT Support / IT Helpdesk ประจำโครงการหลายอัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดินแดง) หลายอัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ -ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และอุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขหรือปรับแก้ไขให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้ -ติดตั้ง ดูเเล ตรวจสอบระบบเครือข่าย เเก้ไขปัญหาเฉพาะห…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Suthep, Muang, Chiangmai

We are looking for a qualified Android Developer to join our team. You will be working with our team to develop and maintain high quality mobile applications. You will be supported by our back-end developers and graphic designers, who are responsible for server-side and the graphical part of the mobile applications. A commitment to collaborative problem solving, sophisticated design, eye for de…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

เวลาทำงาน : 10:00 – 19:00  (Flexible) สามารถทำงานจากบ้านได้อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน การแต่งกาย: แต่งกายสุภาพได้ตามอัธยาศัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

· Develop, support and troubleshooting of workflow. · Design, develop and maintenance web application according to business requirement. · Other duties and responsibilities as assigned.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: แขวงหนองบอน เขตประเวศ

- สามารถดูแลและ Support ระบบการทำงานเดิมของบริษัทฯ ได้ (เป็นระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์) - ออกแบบและพัฒนาราะบบต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นระบบการทำงาน, ระบบ E-Commerce และดูแล Database ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ - ดูแลและตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา ในการใช้งาน - สร้างและทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง - บำรุงรักษาโปรแกรมที่สร้าง หรือพั…

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 24 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริเวณเขตจตุจักร

เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคอมพิวเตอร์ แก้ไขความผิดปกติต่างๆของโปรแกรมผ่านทางโทรศัพท์ ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ จากลูกค้า

-
เงินเดือน: 50,000
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

-Use JavaScript libraries and API to build web applications -Knowledge of JavaScript frameworks such as JQuery, AngularJS , OpenUI5 , SAPUI5 , ExpressJS -Knowledge of JavaScript Object Oriented Programming and MVC Concept , For example zend framework or laravel framework -Background or experiences in MySQL or MongoDB -Strong problem analysis and solving skills -Experience with version contro…