ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 485 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

พัฒนา Software Package ของบริษัทฯด้วย Visual Basic ( VB 6 ) เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Interchange Tower 21

Responsibilities - Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices - Integrate data from various back-end services and databases - Gather and refine specifications and requirements based on technical needs - Create and maintain software documentation - Be responsibile for maintaining, expanding, and scaling our site - Stay plugged into emerging technol…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25

รับผิดชอบในขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ทั้งจากเอกสาร/ผู้ใช้งาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของผู้ใช้ระบบ และข้อจำกัดของระบบงาน ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบ, ผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา, การทดสอบและการติดตั้งใช้งานระบบ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบ(UAT) ตรวจสอบผลการทำงานของโปรแกรมและวิธีการทำงานของผู้ใช้ระบบ ความท้าทาย/ความ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25

พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Qlikview และพัฒนาและดูฐานข้อมูล ตรวจสอบโปรแกรมก่อนขึ้นระบบจริง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25

พัฒนาและดูฐานข้อมูล ตรวจสอบโปรแกรมก่อนขึ้นระบบจริง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ตุลาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์

Pimclick Co. Ltd. is a thai-french creative web agency that offers a unique blend of creativity and digital marketing expertise in interactive media since 2002 with headquarter located in Paris, France and branch offices dispersed throughout major cities such as Dubai, Casablanca and Bangkok. Visit our website: www.pimclick.com Pimclick’s presentation : www.pimclick.com/showcase Job Descr…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 126/4 อาคารไทยศรี ชั้น 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เพื่อพัฒนา Mobile Application ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และระบบ Database เพื่อใช้เป็น Backend ของระบบ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3

เขียน PHP ได้ เขียน JAVA ได้ ทำงานด้าน ANDRIOD IOS ได้ เงินเดือน 15,000-40,000 บาท

เงินเดือน: 60,000
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: BTS พร้อมพงศ์

- Design and build advanced applications for the iOS platform - Collaborate with cross-functional teams to define, design and ship new features. - Work on bug fixing and improving application performances. - Continuously discover, evaluate and implement new technologies to maximize development efficiency. - Perform other duties as directed.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Thailand Nationwide

Are you looking for the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted companies while also growing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge as a part-time Independent Contractor. We are looking for candidates to participate in un-moderated user feedback studies. Successful participants will interact with products such as mobile devices or online s…