ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 519 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด

1. ทำหน้าที่คิดค้น และพัฒนา Application ต่าง ๆ ที่รันบนอุปกรณ์มือถือ ทุก OS เพื่อที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 2. ค้นคว้า/วิจัย และพัฒนา Application ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองและมองเห็นว่าจะมีคนสนใจและใช้งาน ได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยสุขุมวิท 25 สถานนี BTS อโศก

มีประสบการณ์ด้าน - PHP “codeigniter framework” - linux และ AWS (Route53 ELB EC2 SSL etc..) - Full Stack อย่างน้อย 3 ปี - ออกแบบระบบ วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข และการป้องกัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

• การจัดการโครงการและพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ บริษัท • แก้ไข พัฒนา ต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่แล้ว • ควบคุมจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท • พัฒนาและปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ในระบบไอที • ดำเนินโครงการและการปรับปรุงสำหรับองค์กรโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองสี่ คลองหลวง

support program สำเร็จของบริษัท พัฒนาระบบ และประสานงาน training user

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองทองธานี

Job Description Responsibilities: Develop accurate and efficient programs Maintain current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements Thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs Assists the system analyst to establish file requirements and processing specifications for automated portions of the system Build software and …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองทองธานี

Job Description Responsibilities: Help developers setting up and deploying testing environments Manage and monitor changes process for production deployment Support and coordinate production incidents Coordinate with development team and Infrastructure team to manage server/network e.g. server provision process, firewall process Qualifications (Java): Have Software Development Skill I…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองทองธานี

Job Description Responsibilities: Develop accurate and efficient programs Maintain current knowledge of standard language, coding methods, and operations requirements Thoroughly tests the operation of completed programs and linkage to other programs Assists the system analyst to establish file requirements and processing specifications for automated portions of the system Build software and …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 145 ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

พัฒนาโปรแกรมที่ทางบริษัทผลิตและทำงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sino-Thai Tower

Domain • Check the domains or search for a good domains in daily. (There is a search program and staff coaching) • Take all the domains that we can twist moved into our account (There is a search program and staff coaching) • Coordinate with foreign departments by email communicated. • Other assignments • Executive support related tasks

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทรวงแรงงาน ดินแดง

1) ปรับปรุงและพัฒนา Website ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ พัฒนา Web service 3) บำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 4) ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูล ภายใต้ศูนย์ข้อมูลแรงงาน แห่งชาติ 5) นำเข้าข้อมูล และ Cleansing ข้อมูล 6) ติดตามสถานะการปรับปรุงข้อมูล (Update) และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง ฐาน…