ประเภทงาน

แสดง 111- 120 จาก 529 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: CoreMelt Co.,Ltd. Sukhumvit 71, Bangkok

Requirements: 3-5 years experience in software development Thai national with good English communication and writing skills Graduate in Computer Science / Software Engineering Knowledge of C++ Interested in graphics and video programming Self-motivated and able to learn new technologies Willing to learn OS X applications development Preferred: Experience of application development in Ob…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

Great opportunity to work on cutting edge technologies for visual effects…. CoreMelt’s visual effects tools are used by tens of thousands of creative professionals around the world, we work closely with Apple and sell to a global market. Australian company established for Eight years now creating a team for research and development in Thailand. Requirements: 3-5 years experience in software …

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 28 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 49/6 ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

• ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Wireless, ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Wireless ทางโทรศัพท์ • สามารถ configure และดูแลระบบ Wireless ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย • จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ Proposal

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 28 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 49/6 ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

• ออกพบลูกค้าเพื่อติดตั้ง Firewall, ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบที่ติดตั้ง Firewall ทางโทรศัพท์ • สามารถ configure และดูแลระบบที่ใช้งาน Firewall • จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ Proposal

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 28 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 49/6 ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

• ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Network (Wireless/Firewall/MailServer), ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Network ทางโทรศัพท์ • สามารถ configure และดูแลระบบ Network ที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่าย • จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ Proposal

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร กริต ชั้น 2 เลขที่ 1032/1-5, 14 ถนน พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

SEO Manager We are ALPHA FOUNDERS… Alpha Founders supports the development of Internet companies in South East Asia and Pacific. Examples of these companies include www.theiconic.com (the leading online clothing retailer in Australia), and www.lazada.com (the leading online department store in South East Asia). Alpha Founders เป็นผู้พัฒนาและสนับสนุนบริษัทอินเทอร์เน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

We are looking for Mac for a project initiated by leading Global IT company. -Experienced Mac OS Application Developers -All Requirement and Design will be given in English. Thai Nationality Preferred, Other nationality Developers can apply for this but do not support the work permit. Any consultants or companies are interested in this work then please contact. jerrick@jenniferosft.co.…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

We are looking for Mac and iOS developers for a project initiated by leading Global IT company. 4 Experienced Mac OS Application Developers , 4 Experienced iOS Application Developers, All Requirement and Design will be given in English. Thai Nationality Preferred, Other nationality Developers can apply for this but do not support the work permit. Any consultants or companies are interest…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkapi

Job Description • Develop operational report, BI Publisher / OBIEE report for Oracle Retail Business • Testing, Debugging the reports • Documentation for report design spec • Knowledge transfer to customer (if required) Salary(THB) : 40,000 - 70,000 (negociation)

เงินเดือน: 40,000
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: อโศก

- วาด Flow การทำงาน, ออกแบบ , อธิบายรายละเอียดการทำงานโดยรวมทุก Flow - Programming skill : JavaScript, JAVA, JSP, J2EE, Servlet, Strut Framework1 and 2, Spring Framework, Hibernate Framework, JQuery, AJAX, JavaScript