ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 529 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซ.เจริญนคร 14 (ฺBTS กรุงธนบุรี)

พัฒนาซอฟแวร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 1602 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Frontend Developer 1 อัตรา 1. เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และผลงานในการเขียน CSS, HTML 2. มีประสบการณ์และเขียน React JS 3. มีประสบการณ์ในการใช้ React router, React hook และ ถ้าได้ 4. Remix Run พิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ Rest API, และ Handle error ทั้งหลาย PHP ได้ ออกแบบ API ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. ประสบการณ์การเขียนไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 1602 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Backend Developer 1 อัตรา 1. มีความเข้าใจ Server architecture คุ้นเคยกับ AWS, Gcloud, Azure 2. มีความเข้าใจ Database มีประสบการณ์ในการออกแบบ Database + Schema 3. มีความคุ้นเคยกับ MySQL, noSQL, PostgresQL, MongoDB เขียน SQL ได้ 4. มีประสบการณ์ในการออกแบบและเขียน Rest API 5. มีประสบการณ์ในการเขียน Golang, Elixir, Node JS

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 1602 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ก.ออกแบบและวางแผนวิธีการพัฒนา โดยอ้างอิงจาก Requirement ที่ได้รับจากหัวหน้างาน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้างานมาให้รับผิดชอบ ข.พัฒนาโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยหลักๆ จะอยู่ที่ฝั่ง Mobile dev ค.ออกแบบและวาดโครงร่าง Infrastructure หรือ System architecture ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ง.ทำ Data analytic หรือเชื่อมข้อมูล Database กับ Data visualize tool ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย จ.…

เงินเดือน: 22,000
อัพเดท: 3 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: Frec Bangkok

1.Operate, maintain, and develop the technical support system within the organization. 2.Plan operational system workflow for internal training and online-learning session. 3.Coordinate with technical vendor and collect technical support issues according to the needs and development plans. 4.Communicate with Key stakeholders and potential sponsor for the platform. 5.Seek out the potential prop…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มีนาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.วังม่วง จ.สระบุรี

สร้าง Web Application ที่มีการดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาประมวลผลโดยการใช้ php,mysql,SQL Server,Oracle,Jquery, JavaScript, AJAX, Bootstrab, HTML, CSS เขียนและพัฒนาโปรแกรม/Web Application ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในองค์กร แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม/Web Application ตามที่ USER แจ้ง สร้าง Forms, Reports โดยใช้เครื่องของ Oracle Developer Tools ร่วมประชุม/สอบถาม Requirement ที่ User ต้องการเพื่อ…

เงินเดือน: 24,000
อัพเดท: 4 มีนาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: วังม่วง สรุบรี

สอบถาม Requirement ที่ User ต้องการเพื่อนำไปพัฒนาโปรแกรม -วิเคราะห์ Business Requirement เพื่อทำเป็น Technical Requirement -วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirement -ทำเอกสาร Technical Requirement ให้กับคนในทีม -นำเสนอ Solution แนวคิด หรือออกแบบโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -Support การทำงานของคนในทีมและลูกค้า -จัดทำเอกสาร Test case คู่มือ และอื่นๆ ตามเหมาะสม -Support…

เงินเดือน: 24,000
อัพเดท: 4 มีนาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: วังม่วง สรุบรี

Oracle Developer ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ทั้งฟอร์ม และรายงาน ด้วย Oracle Developer Tools สร้าง Web Application โดยการใช้ php,mysql,SQL Server,Oracle,Jquery, JavaScript, AJAX, Bootstrab, HTML, CSS

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 มีนาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สกาย เฮฟเว่น จำกัด

พัฒนาระบบ Server ของ เกมส์ออนไลน์

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ (ตรงข้ามเซนทรัลแจ้งวัฒนะ)

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรม สามารถเขียนโปรแกรมในระบบเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เข้าใจ ออกแบบโครงสร้าง และพัฒนาระบบหลังบ้าน รวมถึงจัดการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข และมีประสิทธิภาพ - มีความรู้ในภาษาโปรแกรมทางฝั่ง Back-End เช่น Python, .NET, C#, Golang - มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรฐาน ISO 27110 หรือ สูงกว่า - เข้าใจและออกแบบ Design Pattern on Object – Oriented …