ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 506 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 145 ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

พัฒนาโปรแกรมที่ทางบริษัทผลิตและทำงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sino-Thai Tower

Domain • Check the domains or search for a good domains in daily. (There is a search program and staff coaching) • Take all the domains that we can twist moved into our account (There is a search program and staff coaching) • Coordinate with foreign departments by email communicated. • Other assignments • Executive support related tasks

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

- Minimum 5 year experience in field

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทรวงแรงงาน ดินแดง

1) ปรับปรุงและพัฒนา Website ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ พัฒนา Web service 3) บำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ 4) ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูล ภายใต้ศูนย์ข้อมูลแรงงาน แห่งชาติ 5) นำเข้าข้อมูล และ Cleansing ข้อมูล 6) ติดตามสถานะการปรับปรุงข้อมูล (Update) และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง ฐาน…

เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

IT Operation Specialist We are looking for an enthusiastic, a problem-solving person , mind-set an IT Operation Specialist to join in IT and Project Teams at 101 Global Co., Lltd. Job Responsibilities • Providing daily IT operational service, management, and support (Incident/ Change/ Problem management) • Hardware/ software implementation, track its deployment progress and pr…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Utopia Karon

- Work at Utopia Karon

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 17 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทรวงแรงงาน ดินแดง

ผู้ปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ (Junior Business Intelligence) ประจำโครงการฯ ดินแดง จำนวน 2 อัตรา - ดูแล บริหารจัดการระบบคลังข้อมูล Data Model - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน Dashboard รายงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทาง สถิติ - สรุปปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการวิเคราะห์ (Business Intelligence) - บำรุงรักษาระบบและซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 17 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทรวงแรงงาน ดินแดง

- ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่ง ชาติ - นำเข้าข้อมูล และ Cleansing ข้อมูล - ติดตามสถานะการปรับปรุงข้อมูล (Update) และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยง ฐานข้อมูล - จัดทำคู่มือระบบฐานข้อมูล (System Manual) ประกอบด้วยรายละเอียด อย่างน้อยดังนี้ ER-diagram Data Flow Diagram เป็นต้น - จัดทำรายงานสรุปผลการนำเข้าข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล พร้อมทั้งปัญหาการ เ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทรวงแรงงาน ดินแดง

101 GLOBAL Co., Ltd. รับสมัครด่วน IT Support / IT Helpdesk ประจำโครงการหลายอัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดินแดง) หลายอัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ -ดูแลทำหน้าที่ Monitor อุปกรณ์ Link และอุปกรณ์เครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถแก้ไขหรือปรับแก้ไขให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้กรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา หรือไม่สามารถใช้งานได้ -ติดตั้ง ดูเเล ตรวจสอบระบบเครือข่าย เเก้ไขปัญหาเฉพาะห…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

-