ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 1,181 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1.จัดทำบัญชีซื้อ ขาย ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ งานวางบิล รับ-จ่ายเช็ค 2.จัดทำ ตรวจสอบแบบภาษีประจำเดือน ประจำปี 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกบัญชี ปิดงบประจำเดือน พร้อมรายงานประกอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไพศาล อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่สระบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบทางบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีรับเงิน รวมถึงปฎิบัติงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ 3.จัดทำควบคุมด้านทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งระบบ 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินส่วนที่ได้รับผิดชอบ 5.ตรวจสอบการยื่นแบบ ภงด.3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 6.จัดเตรียมงบการเงิน ประจำเดือน 7.ทำงาน วันจันทร์ ถึ…

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสรัลพร 2/222 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.เพชรเกษม81 เขต/แขวงหนองแขม

-จัดเตรียมเอกสารส่งบริษัทบัญชีทุกสิ้นเดือน -จัดเตรียมเอกสารทางด้านภาษี -ทำงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบลราชธานี

ทำบัญชี รับขจ่าย หน้าหน้า

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บัวใหญ่ และอำเภอต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา

วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายงานและปฎิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเดือน มีการฝึกอบรมงานให้จากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทก่อนทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร ณ นคร

ดูแลและบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เข้าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สรุปลูกหนี้การค้าที่วางบิล เพื่อเตรียมข้อมูลในการรับชำระหนี้ ออกใบกำกับภาษี/ใสเสร็จรับเงิน เมื่อครบกำหนดการชำระหนี้ จัดทำรายการภาษีซื้อ/ ภาษีขายและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร จัดทำ Proforma invoice และ Recipe จัดทำ Packing Products และเอกสารสำหรับการเตรียมส่งสินค้าและวางบิลจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการขนส่งสินค้าต่างป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อาราเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด

เรากำลังมองหาเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ทำงานด้านการเงินเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการบัญชีประจำวันของบริษัท มีความรับผิดชอบด้านการเงินและเป็นผู้ดูแลระบบรวมถึงการเก็บบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมด จัดทำรายงานทางการเงินรายเดือนและรายไตรมาสและประมวลผลการชำระเงินคืน จัดการและจัดสรรทรัพยากรของเราอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและดูแลระบบบัญชีและการเงินของบริษัท - จัดการบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ - ตรวจสอบและประมวลผลการ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สะพานควาย

"เจ้าหน้าที่บัญชีรับ" 1.ตรวจสอบสำเนาใบกำกับภาษีขาย/สำเนาใบสั่งขาย/เอกสารประกอบอื่นๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า 3.บันทึกบัญชี 4.จัดทำรายงานภาษีขายเป็นรายเดือน 5.จัดทำรายงานใบสั่งขายค้างส่งเป็นรายเดือน 6.จัดทำรายงานยอดขายแบ่งขายตามประเภทสินค้า 7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย "เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย" 1.จัดทำใบสำคัญจ่าย/เอกสารประกอบใบส…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้สินและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี