ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 1,181 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ชั้น 7

1.ตอบปัญหาและให้คำแนะนำลูกค้าในด้านบัญชี 2.อบรมการใช้งานให้กับลูกค้าใหม่ วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 8.00-17.00น. วันหยุด : หยุดตามวันนักขัตฤกษ์ การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์ทาง skype และพร้อมเริ่มงานทันที

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกไทยซัมมิท ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

รับ staff และหัวหน้าทีมงานขายผลิตภัณฑ์ KTC ซึ่งมีตัวแทนขายอยู่ทั่วประเทศ ต้องการรับสมัคร staff ktc ที่มีตัวแทนขายทั่วประเทศ ซึ่งบริหารทีมงานขาย ขายบัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด (Proud) โดยเปิด Code ขายกับ KTC โดยตรง ติดต่อ คุณรวิทนัน 083-0974649

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 112/15 ถนนศรีนครินทร์-หนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลีใหญ่ จ. สมุทรปราการ

- ดูแลงานบัญชีด้านรับ-จ่าย (AR-AP) - ทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม, รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.30,53 - รับวางบิล-รับเช็ค - ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา - ติดต่อธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30-17.30)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: หนองจอก

• จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ/จ่าย • จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย • จัดทำและตรวจสอบภาษีต่าง ๆ ที่ต้องนำส่งสรรพากร • จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี เพื่อปิดงบการเงินประจำปีและประสานงานกับผู้สอบบัญชี • จัดทำรายงานกระแสเงินสด Cash Flow • บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว

1. จัดทำบัญชีปิดงบการเงินของกิจการ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน , งบกระแสเงินสด 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. จัดทำบัญชีต้นทุน 4. จัดทำภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ เจ้าหน้าที่สรรพากร 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sino office

- Work in IPA Finance & Law

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กล้วยนำ้ไท

เปิดบิล ตามเช็ค ตรวจผ้า จ่ายงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการวิสุทธานี ถนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบด้านการวางแผนการเงิน - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการ - ติดต่อประสานงานกับ Supplier , Partner ได้อย่างดีเยี่ยม - จัดทำแผนการเงิน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 279 ถ.สกุลดี เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กทม.

์- ทำงานด้านการเงินและบัญชีบริษัท - ทำหน้าที่ฝ่ายขายควบคู่กับงานบัญชี โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น (รายหลัง)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: L.O.C

-ลงบันทึกและตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีต้นทุน รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย -จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามกำหนด จัดทำรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบรายการรับ-จ่าย จากรายงานทางบัญชีและยอดของธนาคารให้ตรงกัน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี เช่น เอกสารใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง -ลงบันทึ…