ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 1,278 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา-ตราด กม.20

-เช็คข้อมูลรายการสินค้าขาเข้าที่มีอยู่ในระบบ -จัดทำใบรายงานส่งสินค้า

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองห้า

คีย์ข้อมูลระบบ/ตรวจสอบข้อมูล/เช็คสต๊อก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย

ดูแลเรื่องเอกสารภายในออฟฟิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3 / บางนา กม.20

1.ดูแลเอกสาร 2.คีย์ข้อมูล 3.สรุปรายงานประจำวัน 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย

#เป็นรับด่วนกระบี่ บริษัทกำลังขยายสาขา ต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้าร่วมงาน ว่างงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง

ประจำในออฟฟิต ประสานงานภายในออฟฟิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: SSP TOWER ชั้น 27

1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 2. ตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ ของทางลูกค้าที่ร้องเรียนปัญหาเข้ามา 3. ประสานงานให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าให้พึงพอใจ และเป็นธรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: SSP TOWER ชั้น 27

1. ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ก่อนที่จะออกกรมธรรม์ 2. แจ้งผลประโยชน์และรายละเอียดตามกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน 3. ประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัทประกันภัย 4. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดส่งให้บริษัทประกันภัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: SSP TOWER ชั้น 27

1. ประสานงานตามเอกสารกับลูกค้า 2. แจ้งเรื่องและประสานงานการชำระเงินกับลูกค้า 3. ดูแลเอกสารต่างๆ และประสานงานกับสาขา 4. งานอื่นๆตามมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 22 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: SSP TOWER ชั้น 27

1.ประสานงาน ติดตามเรื่องการชำระเงินกับลูกค้าที่ทำการซื้อประกันกับบริษัทฯ 2.ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า/ออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าที่ทำการชำระเงินมาแล้ว 3.สรุปและบันทึกข้อมูลการชำระเงินในแต่ละวัน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย