ประเภทงาน

แสดง 1,311- 1,320 จาก 1,330 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.นเรศ สุรวงศ์

เดินงานเอกสาร ,งานธุรการ,งานเลขาณุการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำอยู่ที่สำนักงานที่ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ดูแลงานด้านเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

จัดการเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กันยายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ติดต่อประสานงาน,งานเอกสารทั่วไป งานโรงแรมสมุยรีสอร์ท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -