ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 494 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ในงานก่อสร้าง งานช่าง ที่เหมาะสมให้ทันเวลา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

จัดซื้อ จัดหา ต่อรอง เปรียบเทียบราคาและเลือกสินค้าที่เหมาะสมให้ทันเวลา จัดทำเอกสารในงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานศูนย์การค้าเดอะสแควร์บางใหญ่

สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ควบคุมดูแลการเดินเครื่องติดฉลาก ตรวจความถูกต้องของสินค้าก่อนเดินเครื่อง ดูแลการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ดูแลความสะอาดของผลิตภัณฑ์ในขณะบรรจุสินค้า ดูแลควบคุม จัดส่งงานให้พนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิกวัสดุ ตรวจนับและตรวจสินค้าเข้า Stock ลงรายการรับเข้าและจ่ายออก Bincard ติดตามและตรวจเช็คซากประจำวัน ตรวจสอบยอดคงเหลือ เช็คสต๊อกประจำเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ตรวจรับและตรวจนับสินค้า ร่วมกับใบกำกับภาษี ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ คีย์ข้อมูลรับเข้าในโปรแกรม จัดทำใบตรวจรับสินค้า จ่ายสินค้า บันทึกใบนำส่งเอกสาร เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย - ช่วยจัดเรียงสินค้า ในคลังสินค้า - รับเข้า เบิกจ่าย สินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด เลขที่ 168/88 ม.5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซอยกระทุ่มล้ม 32 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

1. จัดทำสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า เข้า-ออก สรุปการเข้าออกของสินค้า 2. ติดต่อประสานงานกับทางแผนกบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า 3. จัดทำรายงานสรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกประจำเดือน ประจำปี ของบริษัท รายงานต่อหัวหน้างาน และแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขนสินค้า หรือเอกสารที่ลูกค้ากำหนด 5. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในส่วนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางนา

ดูแลงานแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

1.จัดทำเอกสาร รับ-จ่าย ตัดสต๊อค 2.จ่าย และ ส่งสินค้า 3.ตรวจนับสต๊อคสินค้า 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย