ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 494 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ สีลม

• ตรวจเช็คสินค้าเข้าและออกจากคลังสินค้า • จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมใช้งาน • จัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า • งานเอกสารทั่วไปของคลังสินค้า • งานอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 25 ม.7 ถ.วัดเสด็จสายเก่า ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

1.ทำแผนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์/ของวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ในการผลิต 2.บผิดชอบการตรวจรับ ,การจัดเก็บ ,การตรวจนับ ,การเบิกจ่าย ,การดูแลรักษา สินค้า 3.เช็คขวด สต๊อกขวดทุกเช้า ส่งให้ ผจก.ฝ่ายบัญชีต้นทุนโรงงาน และหัวหน้าแผนก 4.รับวัตถุดิบเข้า เช็คบิลจากลูกค้าว่าตรงตามยอดส่งของนำบิลตัวจริงถ่ายเอกสารให้ทางฝ่ายจัดซื้อ และนำสำเนาส่งให้หัวหน้าแผนกคีย์รับวัตถุดิบต่อไป 5.เช็คสต๊อกทุกสิ้นเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงาน ที่ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด ที่อยู่ 144 ม. 13 ถ.มิตรภาพ ต. มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 3014 โทรศัพท์: 0-4441-2307 แฟกซ์: 0-4441-2309

1.วางแผนจัดการสินค้า 2.ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย 3.สรุปรายการเบิกจ่ายสินค้าและแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายสินค้า 4.ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกเกี่ยวกับการรับและจ่ายสินค้า 5.วางแผนการจัดเก็บสินค้าและตรวจสอบสินค้า 6.ควบคุมการจัดเก็บสินค้า ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาการจัดเก็บสินค้า 7.ดูแลระบบคุณภาพสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เข้าออฟฟิศที่ อ.บางเลน นครปฐม (ติดอำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี)

สั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ สั่งซื้อทั่วไป จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนผู้ขาย

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

1. รับผิดชอบการวางแผนการรับสินค้าและการจัดเก็บสินค้าและการจ่ายสินค้าประจำวัน ( วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ) 2. รับผิดชอบตรวจยอดนับสินค้าคงเหลือประจำวัน 3. รายงานผลยอดสินค้าคงเหลือและสินค้าไม่เคลื่อนไหว 4. รับผิดชอบมอบหมายงานจากหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3 และ บางนา กม.20

1.ตรวจสอบงานเอกสารค่าใช้จ่ายในแผนก(น้ำมัน,เงินสดย่อย,เบี้ยเลี้ยง,ประวัติ พนักงานขับรถ และ ทีมงาน) 2.ตรวจสอบเอกสารใบสลิปน้ำมัน และ รายงานใบเคลียร์น้ำมัน 3.วางระบบการคุมเอกสาร ภายในแผนก 4.วางระบบการคุมเอกสารใบสั่งงาน 5.อบรมพนักงานขับรถ และ ทีมงาน เพื่อปฎิบัติตามระบบเอกสารที่กำหนด 6.ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง 7.จัดทำข้อมูลเดินรถเพื่อนำเสนอที่ประชุม

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3 และ บางนา กม.20

คัดแยกสินค้าตามใบคุม, ตรวจสอบยอดจำนวนสินค้าให้ตรงตามใบคุม

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3 / บางนา กม.20

1.วางแผนงานเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ 2.ดูแลงานโปรเจ็คที่ได้ระบมอบหมาย 3.หาแนวทางแบบใหม่ในการทำธุรกิจ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง (ใกล้ฟาร์มแกะ ,เยื้องโรงเรียนนานาชาติ)

จัดเรียง จัดเก็บ เบิก-จ่าย และจัดส่งสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

ใช้ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เชียน) ในการติดต่อ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน Im-Export ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจเช็คความถูกต้องของงานและเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย