ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 71 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Glass Haus (BTS อโศก)

ประสานงาน/ติดตามงานในบริษัท ช่วยเหลืองานทางด้านธุรการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภายในบริษัท

บันทึกข้อมูลทางการเงิน คำนวณยอดหนี้ต่าง ๆ จัดทำแฟ้มข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภายในบริษัท

บันทึกข้อมูล จัดแฟ้มข้อมูล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภายในบริษัท

ดูแลงานด้านเอกสาร รับโทรศัพท์ จัดแฟ้มข้อมูล และอื่น ๆ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจาประนอมหนี้

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สิน และเจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 1 เมษายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 2019 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

จัดทำหนังสือมอบอำนาจ สัญญาเช่า ประสานงานเรื่องหนังสือจดทะเบียนบริษัท

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 8 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ปริญญา อาร์เอ็มแอล จำกัด

รับโทรศัพท์ ช่วยดูแลระเบียบระบบธุรการให้เข้มแข็ง ควบคุมดูแลให้บุคคลากรปฏิบัติตามระเบียบงานธุรการ ติดตาม บันทึก ดูแล การติดต่อประสานงานของบุคลากรกับลูกความ ช่วยดูแลระบบเอกสารในสำนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคตะวันออก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี

ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Siam Legal Internationalประจำที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่น

Full Time Responsibilities: • Review and advise on Thai laws and answer questions raised by clients • Formulate legal strategies, provide legal opinions and analytical responses to requests for legal advice from clients • Work hard and be able for challenging works • Prioritize your time and workload in order to meet requirements from clients • General management of the branch office, i…