ประเภทงาน

แสดง 41- 49 จาก 49 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

อยู่ประจำ gallary

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนประชาอุทิศ

ดูแล และ ควบคุมช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม

เงินเดือน: 3,000
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถนนประชาอุทิศ

สร้างแพทเทิร์น / เกรดไซส์ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทอร์โบฯ

สร้างแพทเทิร์น/เกรดไซส์ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม.

วางแผน ออกแบบสินค้าให้ตรงตาม Concept ที่กำหนดตั้งแต่การหาวัตถุดิบจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มกราคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -