ประเภทงาน

แสดง 71- 74 จาก 74 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ดูแลควบคุมระบบน้ำเสียภายในโรงงาน

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 4 ตึกพีอาร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ Tissue Culture

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 29 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.ทีแมน ฟาร์มา

- วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบยา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานกรุงเทพฯ

ทำการเยี่ยมลูกค้า และ ตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำ รวมทั้งการวิเคราะห์น้ำต่างๆขงอลูกค้า ทำรายงานให้แก่ลูกค้า และ รายงานผู้จัดการ