ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 75 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการต่างๆ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: เอกชน และราชการ

ดูแล บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ลูกค้าในมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และเอกชน ในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มีนาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท หริกุล กรุ๊ป

สอบเทียบ/ปรับเทียบ Autopipette งานเอกสารต่าง ๆในห้องปฏิบัติการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มีนาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และเขียนสูตรการผลิต เช่น แชมพู,สบู่,บอดี้โลชั่น,น้ำยาซักผ้า เป็นต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-