ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 623 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า - เก็บเช็ควางบิลและเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ ดูแลรักษารถเป็นประจำตามรายการที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาการผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.43) - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร : รับผิดชอบงานขับรถให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

- รับผิดชอบขับรถตู้รับ-ส่งพนักงาน และลูกค้าของบริษัท - ดูแลเรื่องการจัดส่งเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ขับรถขนส่งน้ำมัน

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 13 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ติดห้าง ฮาร์เบอร์มอล และแมคโคร แหลมฉบัง

ความความสะอาด, ดูแลสัตว์เลี้ยง มีสุนัข ตัว แมว ตัว ไก่ เป็ด, ปลา, ดูแลสวน, อยู่ประจำป้อมยามเป็นบางวัน, พ่อบ้าน, แม่บ้าน

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาชาลปาร์กอพาร์ตเม้ท

ขับรถบริการลูกค้าของลาชาลปาร์กเชอร์ิสอพาร์ตเม้ท์และอย่างอื่ม โทรคุณเปรมดี 081-843-8436

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่บริษัทฯกำหนด

- ขับรถจัดส่งสินค้าตามร้านของลูกค้า - เก็บเช็ค-วางบิล - เช็คสินค้าให้ตรงกับเอกสารก่อนนำไปส่งให้ลูกค้า - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - มีเบี้ยเลี้ยงกรณี ไปส่งของต่างจังหวัด ตามอัตราที่บริษัทกำหนด (รถกระบะ) - และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนอนุบาลสาริศา

- ขับรถรับส่งนักเรียน - งานตามมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยโลตัสพระราม2

ขับรถส่งของ 6 ล้อ 4 ล้อ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยโลตัสพระราม2

รับส่งเอกสาร ในกรุงเทพและปริมณทล