ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 645 รายการ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

- ขับรถส่งสินค้าให้ถูกต้องทันเวลารวมถึงเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - งานธุรการทั่วไป - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม.

- ขับขี่ยานพาหนะ รับ-ส่ง อาหาร, สินค้า และพัสดุ จากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและมารยาทในการให้บริการ - แต่งกายสุภาพขณะปฏิบัติงาน - ขับขี่ยานพาหนะด้วยความมีน้ำใจ ปฏิบัติตามกฏจราจร และมีมารยาทให้การใช้ถนนสาธารณะ

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 2 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.บรมราชชนนี62/6

1.ตรวจเช็คสินค้าขาเข้า 2.ดูแลสต็อกสินค้า สินค้าต้องมีครบพร้อมส่ง / ใช้งาน 3.จัดเตรียมสินค้าขาออก 4.ดำเนินการเคลมสินค้ากรณีเกิดปัญหาจากการขนส่งกับบริษัท 5.สรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า 6.สามารถจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 8-12 ถ.ราชวงค์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พนักงาน จัดของ ส่งของ ที่ขับรถยนต์ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไซน์งาน

พนักงานขับรถ ส่ง-รับของ ประจำบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำองค์การเภสัชกรรม พระราม6

ปฎิบัติการเกี่ยวกับ รถ ForkLift

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: SME Bank พหลโยธิน

ขับรถไปตามสถานที่ๆกำหนด วันที่เริ่มทำงาน : 30 กันยายน 2563

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พื้นที่ บางนา

ขับรถไปตามสถานที่ๆกำหนด วันที่เริ่มทำงาน : 27 กันยายน 2563

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สะพานหัวช้าง ปทุมวัน หน่วยงาน ปปง.

ขับรถไปตามสถานที่ๆกำหนด วันที่เริ่มทำงาน : 15 กันยายน 2563

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ส่วนกลาง หสก2-ส. บสส.คลองใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา

ขับรถไปตามสถานที่ๆกำหนด สังกัด แผนกบำรุงรักษาสายส่ง 2