ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 275 รายการ

เงินเดือน: 5,000
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประชาอุทิศ 58/1

- ทำงานเสาร์ - อาทิตย์ - สอนเสริมทักษะเด็ก ผ่านงานประดิษฐ์ (มีอบรมให้) - เตรียมการสอน - ทำเอกสาร ประเมินการสอน และ ออกรายงานต่างๆ -ให้ข้อมูลผู้ปกครองด้านพัฒนาการเด็กได้

เงินเดือน: 5,000
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร ซ.10

- ทำงานเสาร์ - อาทิตย์ - สอนเสริมทักษะเด็ก ผ่านงานประดิษฐ์ (มีอบรมให้) - เตรียมการสอน - ทำเอกสาร ประเมินการสอน และ ออกรายงานต่างๆ -ให้ข้อมูลผู้ปกครองด้านพัฒนาการเด็กได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร ซ.10

- จัดเตรียมเอกสารและสื่อการสอน - รับรองและให้ข้อมูลผู้ปกครอง - ดูแลความเรียบร้อย ของสาขา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประชาอุทิศ 58/1

- จัดเตรียมเอกสารและสื่อการสอน - รับรองและให้ข้อมูลผู้ปกครอง - ดูแลความเรียบร้อย ของสาขา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เพชรเกษม 81

- ออกแบบและสร้างสื่อการสอน - จัดเตรียม สร้างภาพ Graphic 2d, 3d animation - พัฒนาระบบการสอน online multimedia interactive - ดูแล สารสนเทศทั่วไป (IT)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลือกสอนใกล้บ้าน

เป็นงานอิสระ ติวเตอร์กำหนด สถานที่ เวลา และค่าสอนเอง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ Math Inter วิทยาศาสตร์ Science Inter ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีวะ ภาษาอังกฤษ ,ไทย ,ญี่ปุ่น ,จีน ,เกาหลี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลือกสอนใกล้บ้าน

เป็นงานอิสระ ติวเตอร์กำหนด สถานที่ เวลา และค่าสอนเอง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ Math Inter วิทยาศาสตร์ Science Inter ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีวะ ภาษาอังกฤษ ,ไทย ,ญี่ปุ่น ,จีน ,เกาหลี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลือกสอนใกล้บ้าน

เป็นงานอิสระ ติวเตอร์กำหนด สถานที่ เวลา และค่าสอนเอง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ Math Inter วิทยาศาสตร์ Science Inter ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีวะ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลือกสอนใกล้บ้าน

เป็นงานอิสระ ติวเตอร์กำหนด สถานที่ เวลา และค่าสอนเอง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ Math Inter วิทยาศาสตร์ Science Inter ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีวะ ภาษาอังกฤษ ,ไทย ,ญี่ปุ่น ,จีน ,เกาหลี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างสรรพสินค้าย่านสำโรง

สอนไวโอลิน ที่โรงเรียนดนตรีในห้างสรรพสินค้าย่านสำโรง