ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 277 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนทิวไผ่งาม

ครูประจำชั้น เต็มเวลา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร Regent House ถนนราชดำริ

Job Description :- • Receptionist and secretarial duties • Set up new courses, class schedules. Conduct the pre-test and post-test for all courses. • Liaison between parents/ students/ and instructors • Assistant to the Executive Director of the school

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัลพีทีที และแจ้งวัฒนะ

- ตรวจแบบฝึกหัด(มีแบบเฉลย) - บันทึกผลการเรียนของนักเรียน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแบบฝึกหัดแก่นักเรียน - จัดเตรียมแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนตามแผนการเรียนที่ทางศูนย์กำหนดไว้ให้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรบินสันปราจีนบุรี

- ตรวจแบบฝึกหัด(มีแบบเฉลย) - บันทึกผลการเรียนของนักเรียน - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำแบบฝึกหัดแก่นักเรียน - จัดเตรียมแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียนตามแผนการเรียนที่ทางศูนย์กำหนดไว้ให้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

• เป็นพนักงานสัญญาจ้างรายโครงการ (16 ม.ค.-30 ก.ย.2560) • ประจำที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลุมพินี จะสะดวกที่สุด) • เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ • ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น. • สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ Job Description • งานบริการวิชาการ 1. จัดทำแ…

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 24 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

• เป็นพนักงานสัญญาจ้างรายโครงการ (16 ม.ค.-31 ธ.ค.2560) • เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ • ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (อาจต้องไปทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ แต่สามารถหยุดชดเชยในวันทำงานได้) • สวัสดิการ : ประกันสังคม Job Description 1. เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมโครงการในการประเมินภาพรวม และกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการงานผลิต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมของโ…

เงินเดือน: 22,000
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว) โดยต้องมีชั่วโมง การปฺฏิบัติงานการสอน ไม่น้อยกว่า 9 คาบต่อสัปดาห์ หรือตามที่ตกลงกับโครงการฯ ในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินงานด้านวิชาการ เป็นผู้ประสานงานระหว่างโครงการฯ และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยดูแลหอพัก ในระหว่างที่นักเรียนโครงการฯ พักอาศัยในหอพักระหว่างภาคการศึกษา ภาระงานอื่นๆ ตามท…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตลาดบองมาร์เช่ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ (วัดเสมียนนารี)

-สอนคณิตศาสตร์ระดับประถม (อังกฤษ/ไทย) -จัดตารางและเตรียมเอกสารผู้เรียน -รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและปรับปรุงแก้ไข

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน

รับผิดชอบการสอนรายวิชาในหลักสูตรธุรกิจการบิน งานวิจัย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซ.26 ถ. พุทธมณฑลสาย 2

1. ครูกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาคลินิก การศึกษาพิเศษ กิจกรรมบำบัด สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจทั่วไป 2. ครูผู้ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก คุณสมบัติ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจทั่วไป วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 **ทั้ง 2 ตำแหน่งจะมีคุณครูของศูนย์ฯ สอนงานให้ก่อนการปฏิบัติจริง สถานที่ทำงาน: ซ.26 …