ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 275 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างสรรพสินค้าย่านสำโรง

สอนดนตรี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างสรรพสินค้าย่านสำโรง

สอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร Smart Brain (มีการจัดอบรมการสอน)

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 11 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์

สอนคอมพิวเตอร์เด็ก Microsoft Office

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และต่างจังหวัด

สอนสนทนาภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหา วิธีการ และ กระบวนการของทางสถาบัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนศึกษากิจ

สอนและดูแลนักเรียนระดับอนุบาล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กำแพงเพชร

ติวเตอร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันกวดวิชา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติวเตอร์คณิต และฟิสิกส์

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานสงเคาะห์บ้านเด็ก เมอร์ซี่พัทยา

ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็ก ทำกิจกรรมกับเด็กประถมวัย สอนการบ้านและสอนพิเศษกรณีเด็กไม่สามารถเรียนในโรงเรียนได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

รับสมัครอาจารย์ประจำทำการสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหลายสาขาวิชาในรายละเอียดตามเว็บไซต์นี้ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/ReadNews.aspx?type=2&NoticeId=29 หรือติดต่อ 053-916021

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 13 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ-ปริมณฑล

ฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงอเมริกัน ชวยผู้ฝึกอบรมในการดูแล จัดระเบียบ และนำเด็กนักเรียน