ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 275 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ดูแลศูนย์สระว่ายน้ำ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ตุลาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนอนุบาลสาริศา

ครูปฐมวัย/ครูอนุบาล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนสิทธาภัทร์

-งานดูแลห้องสมุด / จัดการหนังสือในระบบออนไลน์ -งานอื่นๆ ที่มอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนสิทธาภัทร์

-งานสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 -งานประสานงานระหว่างครูชาวต่างชาติกับครูชาวไทย -งานอื่นๆ ที่มอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง

Full time

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง

ครูพี่เลี้ยงช่วยครูประจำชั้นอนุบาล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง ซ.สายไหม 24

สอนสนทนาภาษาอังกฤษนักเรียน ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-3

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 เมษายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนอนุบาลหงษ์ทอง

ครูประจำชั้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนศุภวิทย์

เป็นครูประจำชั้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านขยันเรียนท่าข้าม

สอนเด็กเล็ก ระดับอนุบาล