ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 47 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพืนที่ จังหวัดอุบลราชธานี

- รับผิดชอบงานด้าน Infromation Technology Support ด้านระบบเครือข่าย , และการติดตั้ง,ตรวจสอบในกลุ่มสินค้า อุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร,ปริ้นเตอร์,CCTV ฯลฯ) ทั้งภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงาน(เข้าให้บริการลูกค้า ณ สถานที่ของลูกค้า)

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 30 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้วยขวาง กทม

 การสนับสนุนงานก่อนขาย (Presales Support)  Survey, ออกแบบระบบตามความต้องการของลูกค้าและนำเสนอ  เขียนความต้องการทางด้านเทคนิค(TOR)  Comply Spec ตาม TOR และอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานขาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ/ขอนแก่น

สนับสนุนฝ่ายขายในการดูแลระบบอุปกรณ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ประสานงานขายลูกค้า,จัดหาผลิตภัณฑ์,ตอบสนองความต้องการลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารยาคูลท์ (BTS สนามเป้า)

เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่ ISO 9001/ISO 27000 และระบบการจัดการอื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทุกพื้นที่

ติดตั้งและ support ระบบไอทีของลูกค้า มีความสามารถในการติดตั้งอุปกรณ์ Network, Server หรือ Solution ทางด้านไอที ประสานงานและควบคุมโครงการที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยในการติดตามและบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

- ตรวจสอบการบริหารจัดการงานของโครงการด้านระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและระบบไฟฟ้าอาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ตรวจสอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและระบบไฟฟ้าอาคาร -ตรวจสอบการบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบการดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบจัดเก็บค่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลียบทางด่วนสาธุประดิษฐ์ ตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 3

• ออกแบบและติดตั้งระบบ Infrastructure ขององค์กร • ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงเทคนิค ก่อนและหลังการติดตั้งให้กับลูกค้า • Config อุปกรณ์ Network

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดกระบัง โครงการอัญธานี

เขียนแบบงานระบบ SHOP ประปา แอร์ สุขาภิบาล

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 27 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน้าที่รับผิดชอบ 1.ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.จัดอบรมการใช้งานของระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนา 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย