ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 1,178 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บัวใหญ่ และอำเภอต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา

วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายงานและปฎิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเดือน มีการฝึกอบรมงานให้จากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทก่อนทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคาร ณ นคร

ดูแลและบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย เข้าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป สรุปลูกหนี้การค้าที่วางบิล เพื่อเตรียมข้อมูลในการรับชำระหนี้ ออกใบกำกับภาษี/ใสเสร็จรับเงิน เมื่อครบกำหนดการชำระหนี้ จัดทำรายการภาษีซื้อ/ ภาษีขายและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร จัดทำ Proforma invoice และ Recipe จัดทำ Packing Products และเอกสารสำหรับการเตรียมส่งสินค้าและวางบิลจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการขนส่งสินค้าต่างป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อาราเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด

เรากำลังมองหาเจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ทำงานด้านการเงินเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการบัญชีประจำวันของบริษัท มีความรับผิดชอบด้านการเงินและเป็นผู้ดูแลระบบรวมถึงการเก็บบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมด จัดทำรายงานทางการเงินรายเดือนและรายไตรมาสและประมวลผลการชำระเงินคืน จัดการและจัดสรรทรัพยากรของเราอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและดูแลระบบบัญชีและการเงินของบริษัท - จัดการบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ - ตรวจสอบและประมวลผลการ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สะพานควาย

"เจ้าหน้าที่บัญชีรับ" 1.ตรวจสอบสำเนาใบกำกับภาษีขาย/สำเนาใบสั่งขาย/เอกสารประกอบอื่นๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้า 3.บันทึกบัญชี 4.จัดทำรายงานภาษีขายเป็นรายเดือน 5.จัดทำรายงานใบสั่งขายค้างส่งเป็นรายเดือน 6.จัดทำรายงานยอดขายแบ่งขายตามประเภทสินค้า 7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย "เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย" 1.จัดทำใบสำคัญจ่าย/เอกสารประกอบใบส…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้สินและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: RAJAPARK

doing an accounting and taxes for the company

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 112 รามคำแหง 60/3 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

คีย์ข้อมูล บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 89/139 ซ.นวมินทร์81 แยก3-4 นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม

1. ป้อนข้อมูลภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือน 2. ป้อนข้อมูลบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป (Formula) 3. ช่วย ผจก.บัญชี ปิดงบการเงิน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

-คีร์ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ทำบัญชี -ลงบัญชีผ่านโปรแกรมบัญชีเก็บยอดภาษีแต่ละเดือน -หากสามารถปิดงบได้ จะรับสมัครเป็นพิเศษ