ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 1,178 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

ควบคุมดูแลงานทางด้านบัญชีทั้งในส่วนรับและจ่าย ข้อมูลทางบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย จัดทำเงินสดย่อย จัดทำเอกสารรับ-จ่าย รายงานสรุปประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ดูแลเรื่องเช็ค/การวางบิล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Linda Exchange ถ.ประดิพัทธ์

หน้าที่:  - บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย และลงบัญชีแยกประเภท - คุมการเบิกจ่ายสต๊อค - ตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงิน - คุมเงินสดย่อย และคุมการเบิกจ่าย  - จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - สถานที่การทำงานเป็นกันเอง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการวิสุทธานี ถนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี - บันทึกข้อมูลบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - จัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ และออฟฟิตลูกค้า

1. พนักงานตรวจสอบบัญชี จำนวน 10 อัตรา 2. นักศึกษาฝึกงาน หลายอัตรา อัตราค่าฝึกงานระหว่าง 200 – 300 บาท/วัน มีที่พักให้ฟรี และมีโอกาสในการเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ เมื่อเรียนจบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของแผนกคลังสินค้า 3. ยื่นแบบภาษี ภงด. 3, 53 ภพ.30 , ภงด. 50, 51 4. ตรวจสอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง และปิดบัญชีให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 5. จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน 6. วิเคราะห์รายการบัญชีรายเดือน 7. จัดทำ หัก ณ ที่จ่าย 8. ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไป 9. ทำจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10. กระทบยอดลูกหนี้ 11. ตั้งรับสินค้าเข้าระ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1.จัดทำบัญชีซื้อ ขาย ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ งานวางบิล รับ-จ่ายเช็ค 2.จัดทำ ตรวจสอบแบบภาษีประจำเดือน ประจำปี 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบันทึกบัญชี ปิดงบประจำเดือน พร้อมรายงานประกอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไพศาล อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่สระบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบทางบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีรับเงิน รวมถึงปฎิบัติงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ 3.จัดทำควบคุมด้านทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งระบบ 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินส่วนที่ได้รับผิดชอบ 5.ตรวจสอบการยื่นแบบ ภงด.3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 6.จัดเตรียมงบการเงิน ประจำเดือน 7.ทำงาน วันจันทร์ ถึ…

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 15 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสรัลพร 2/222 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.เพชรเกษม81 เขต/แขวงหนองแขม

-จัดเตรียมเอกสารส่งบริษัทบัญชีทุกสิ้นเดือน -จัดเตรียมเอกสารทางด้านภาษี -ทำงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบลราชธานี

ทำบัญชี รับขจ่าย หน้าหน้า