ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 1,178 รายการ

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 10 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 33/1

1.จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ทุกเดือน 2.จัดทำใบแจ้งหนี้ 3.จัดทำรายงานประกันสังคม 4.จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5.ยื่นแบบภาษี ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 และภพ.30 ประจำทุกเดือน 5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/94-95 ถนน รัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

1. Being responsible for all accounting & Finance functions activities relating to AP, AR, GL, Payment, cash flow forecasts and cash management 2. Reviewing and ensuring the accuracy of P&L, balance sheet, cash flow and general ledger accounts 3. Conducting transaction reconciliations, month-end closures and year-end closures, and preparing all related financial reports to manag…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น11ห้องอี3 138/19 ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก

ออกใบเสร็จ เดินแบงค์ ทำรีพอต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด

1. พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ในฝ่าย 2. สรุปยอดขายและทำรายงาน 3. บันทึกข้อมูลลงในระบบโปรแกรมบัญชี 4. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งงาน และเปิดใบ PO 5. รับโทรศัพท์จากลูกค้า และบันทึกรายละเอียดการติดต่อให้ครบถ้วน 6. เดินเอกสาร และตรวจเช็คเอกสารที่ต้องใช้งานในฝ่ายให้เพียงพอต่อการใช้งาน 7. ทำหน้าที่ธุรการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 8. ดูแลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานทุกหน่วยงา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 18/8 อาคารฟิโก้ เพลส ชั้น 9 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

- จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของบริษัท บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำแบบภาษี ภงด.3 , ภงด.53 และ ภพ.30 - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สยาม เอาท์เลต โกดังสุขสวัสดิ์ อาคารดี วัดสนป้าย 1 ระหว่างซอย สุขสวัสดิ์ 33-35

-บันทึกรายการบัญชีในระบบ -จัดการรับเช็ค-วางบิล เก็บเงิน -ตรวจสอบ/ติดตาม หนี้ค้างชำระ -ปิดบัญชีและจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายประจำเดือน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ดึงบิลให้พนักงานขายเครดิต กทม.และตจว. จากโปรแกรม WINSpeed ทำใบวางบิลเฉพาะลูกค้าที่มีการวางบิล ตัดรับชำระยอดหนี้คงค้างพนักงานขายเครดิต กทม ,เครดิต ตจว. (Excel) บันทึกการผ่านเช็ค(ทุกวันเสาร์) /บันทึกเงินสดเข้าธนาคาร/บันทึกเช็คจ่ายในช่วงสิ้นเดือน ทำในระบบ WINSpeed กระทบยอด Statement ของธนชาต กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย พิมพ์เอกสารการส่งรายงานประจำวัน เพื่อตรวจสอบกับเอกสารที่ส่งมาทางไปร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเคหะร่มเกล้า27

1.บันทึกบัญชีด้านรายรับ-จ่าย 2.รับวางบิล จ่ายเช็ค 3.บันทึกฝากธนาคาร เช็คยอด Bank Statement 4.เช็คยอดแต่ละบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน 5.ยื่นแบบภาษีต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สยาม เอาท์เลต โกดังสุขสวัสดิ์ อาคารดี วัดสนป้าย 1 ระหว่างซอย สุขสวัสดิ์ 33-35

-บันทึกรายการบัญชีในระบบ -จัดการรับเช็ค-วางบิล เก็บเงิน -ควบคุมการทำงานระบบบัญชีลูกหนี้และงานขาย -จัดทำรายงานยอดขายและรายงานลูกหนี้คงเหลือ -ตรวจสอบ/ติดตาม หนี้ค้างชำระ -ปิดบัญชีและจัดทำรายงานรายรับและรายจ่ายประจำเดือน -กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและอื่นๆ (ภาษี)

เงินเดือน: 19,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: งานคลัง สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยย่อ ๑. บันทึกบัญชีในระบบ SAP ๒. ตรวจสอบระบบ SSB โรงพยาบาล และประเมินผลไปสู่ระบบ SAP ๓. จัดทำงบการเงิน ๔. ตรวจสอบเอกสารค่าตอบแทนระบบโรงพยาบาล