ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 1,175 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Utopia Naiharn

- Work at Utopia Naiharn

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการวิสุทธานี ถนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบด้านการวางแผนการเงิน - ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการโครงการ - ติดต่อประสานงานกับ Supplier , Partner ได้อย่างดีเยี่ยม - จัดทำแผนการเงิน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Utopia Karon

- Work at Utopia Karon - Pre-opening Hotel

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

- Work at Head Office

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: การเคหะ สำนักงานใหญ่ คลองจั่น

(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 279 ถ.สกุลดี เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กทม.

์- ทำงานด้านการเงินและบัญชีบริษัท - ทำหน้าที่ฝ่ายขายควบคู่กับงานบัญชี โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น (รายหลัง)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: L.O.C

-ลงบันทึกและตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด บัญชีต้นทุน รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย -จ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามกำหนด จัดทำรายงานภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบรายการรับ-จ่าย จากรายงานทางบัญชีและยอดของธนาคารให้ตรงกัน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี เช่น เอกสารใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง -ลงบันทึ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 39 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้

1. จัดทำและเก็บเอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย และหลักฐานการเงินต่าง ๆ 2. เปิด Invoice ขายสินค้าประจำวัน/ใบเสร็จ/ใบวางบิล-รับเช็ค และรับชำระหนี้ 3. เร่งรัดหนี้สิน/ติดตามหนี้/ตัดชำระลูกค้า 4. รวบรวมเอกสารภาษีซื้อ-ขาย ส่งสำนักงานบัญชี 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 9 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลี บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ

ดูแล งานด้านบัญชี คีย์เอกสาร บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ รับจ่ายบิล วางบิล รับเช็ค ดูแล จัดซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ยื่น ตรวจสอบ ภาษีซื้อ ขาย หัก ณที่จ่าย ประสานงานกับแผนกต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ฮูเบอร์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ธนาคาร และบัญชีแยกประเภท นำส่งภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบการปิดบัญชี บัญชีสินค้าคงเหลือ