ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 1,187 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 มกราคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานในออฟฟิศ และออฟฟิศลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 13 มกราคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 272 โครงการเรนทรี ออฟฟิศ การ์เด้น

- ดูแลงานทางด้านAP AR - สามารถใช้โปรแกรม express ได้ - กระทบยอดBanking

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถนนลาซาล ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

- บันทึกบัญชี ในสมุดรายวัน และแยกประเภท - จัดเก็บและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม - รายงานกระทบยอดเงินธนาคาร - ปิดงบการเงิน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดกระบี่

ดูแลลูกค้ากลุ่มศูนย์์เนสท์เล่(กระบี่) ปล่อยวางบิลและเก็บเงินลูกค้าในจังหวัดกระบี่ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ติดตามยอดค้างหรือเคลียร์ปัญหาต่างๆกับลูกค้า ตามบิล ตัดบิล ติดตามยอดค้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 188-188/1 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 BTS (ช่องนนทรีทางออกที่ 4)

ดูแลงานบัญชี ทำการบันทึกบัญชีฝั่งขาจ่าย และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกบัญชี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.ปทุมธานี

- วิเคราะห์,ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี - ปิดงบการเงิน - วางระบบบัญชี ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

- ตรวจสอบความถูกต้องใบสั่งซื้อของลูกค้ากับใบสั่งขาย - จัดทำใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการวางบิลและรับเช็ค - เตรียมเอกสารนำเช็คเข้าฝากธนาคาร - จัดทำการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ (ใบสำคัญรับ) - จัดทำรายงานภาษีขาย - รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเครดิตให้ลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกับอนุมัติเครดิต - อนุมัติเครดิตให้ลูกค้า - ทำเบิกจ่าย …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: Doctor Health international

ทำรายรับรายจ่ายของบริษัท สามารถใช้คอมทำปิดงบได้รวมถึงทำบัญชีภายในได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 สิงหาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

The Tax Chief position will oversees the tax of AJETHAI business, managing tax. - Maintain taxes payments (excise tax, VAT, Duty, withholding tax, etc) - Identify and mitigate tax risks - Coordinate accounting staff and assess their performance - Improve processes by developing or implementing best practices - Manage and coordinate tax audits - Prepare all tax papers in regular b…

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิติบุคคลอาคารชุดตรีทศ ซิตี้ มารีน่า 1867 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 10600

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญจ่าย (PAYMENT VOUCHER) และรวมถึงการตรวจสอบรหัสบัญชีซึ่งได้บันทึกในใบสำคัญจ่าย(ที่เกี่ยวข้อง) พร้อมกับตรวจสอบว่ารายการทุกรายการในใบสำคัญจ่าย ได้บันทึกรายการไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกบัญชีแล้ว 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MONTHLY Income-Expense Report) และสามารถปิดงบบัญชีได้ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายการประจำวัน (JOURNAL…