ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 326 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ทำการผลิตชิ้นส่วนของ สินค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน โดยใช้เครื่องจักรตามขั้นตอนในการผลิตและผลิตให้ทันตามที่กำหนดไว้ใน Working Order รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สะอาดและสามารถใช้งานได้อย่างปกติอยู่เสมอ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานสมุทรสาคร

ช่างกลโรงงาน ซ่อมบำรุง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: TR-Lighting ตลาดพูนทรัพย์

รับสมัครช่างติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ เช่น ไฟหน้า ไฟซีนอน ไฟตัดหมอก อุปกรณ์กันขโมย ชิ้นงาน อุปกรณ์ประดับยนต์ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

1) การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด 2) การตรวจวัดและเก็บข้อมูลด้านพลังงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: แพรกษา ปากน้ำ สมุทรปราการ

ทำงานช่างตามสาขาที่ตนเองถนัด ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรถยนต์ให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ รวมถึงทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม

ซ่อม,ดูแล,ตรวจสอบ,แก้ไข โครงสร้างของบริษัท

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ควบคุม กำกับงานเชื่อมประกอบ มีประสบการณ์ผ่านงานเชื่อมประกอบงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ควบคุมไลน์ผลิต รายได้วันละ 350-450 ต่อวัน มีประสบการณ์ควบคุมงานโลหะแผ่นแปรรูปหรือชิ้นส่วนยยานยนต์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการผลิต ทำรายงานและปัญหาวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด